Konu Başlıkları

SİZİ NELER BEKLİYOR

Dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, inovasyona dayalı yeni teknolojiler, yapay zekâ ve ileri uygulamaların sergileneceği sağlık bilişimi ve teknolojileri fuarı.

Start-Up Arena; Genç nesil girişimciler ve inovatif projeler için ayrıcalıklı katılım fırsatları, Start-Up yatırımcı buluşmaları.

SAĞLIK LİDERLERİNDEN GELECEĞE YÖNELİK KONUŞMALAR, PANELLER, TARTIŞMALAR

Sağlık sisteminiz afetlere ve krizlere karşı ne kadar hazırlıklı? Dirençli, esnek ve atik bir sağlık sistemi inşasında teknolojinin rolü?

Teknolojiler, sistemler ve kurumlar arası yönetişim; Farklı sektörlerin ve birimlerin birlikte çalışabilirlik kültürü geliştirmesinde teknolojinin önemi.

Yapay zeka etiği, kişisel verilerin mahremiyeti, kişisel verilerin kimliksizleştirilmesi de etik kurallar.

Yapay zeka algoritmaları insan onurunu değersizleştiriyor mu? Bu gidişatın sonu nereye varacak?

Siber Güvenlik; Kişisel sağlık verilerimiz güvende mi? Yasal uygulamalar ve sınırlar.

Tıbbi tedarik ve lojistikte dijital dönüşüm

Kronik hastalık yönetiminde bilişim ve teknoloji

Geriatri ve yaşlanma yönetiminde teknoloji

Halk sağlığı; Sağlığın geliştirilmesi, sağlık iletişimi ve halk sağlığı uygulamalarında bilişim ve teknoloji.

Odak grup toplantıları, Teknoloji sunumları