Sağlık alanında pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturduk

HIMSS Eurasia açılışta konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir virüsün tüm dünya insanlarına yarattığı tehdidin gölgesinde dijital ortamda bir etkinlik gerçekleşmesine rağmen önceki yıllarda HIMSS Eurasia’da kurulan gönül köprülerinin mesafeleri yakınlaştırdığını ifade etti.
İnsanlığın 31 Aralık 2019’da bilinenden farklı bir dünyaya uyandığını ve bu kez ortak hedeflerin bu yeni dünyaya göre değişeceğini ifade eden Koca, “İnsanlık tarih boyunca pek çok doğal afeti, kıtlığı, kuraklığı ve salgın hastalıkları atlattı. İklim değişikliklerinin etkilerini yaşadı ancak her durumdan daha da güçlenerek çıktı. Bugün tüm insanlığı tehdit eden Corona virüs de insanlığın kendini en güçlü hissettiği döneme ortaya çıktı. İnsanlık eriştiği teknoloijik güçle her yere erişebilir, her şeyi kontrol edebilir olduğu fikrine kapılmışken en ileri teknoloji ile bile görüntülenmesi çok zor olan ve kendi başına hayatiyetini sürdüremeyen bir varlık insanlığı tehdit eder bir hal aldı. Tüm dünya olarak bilgi birikimimiz ve eriştiğimiz teknolojik imkanlarımızla bu basit varlığa karşı topyekun bir savaş veriyoruz. Daha önceki salgınlara göre avantaj ve dezavantajlarımız var. Küreselleşen dünyadaki hareketliliğin engellenemeyişi belki de en büyük dezavantajımız. En büyük avantajımız eriştiğimiz tıbbi teknoloji ile bilişim ve iletişim altyapısı. Pandemi ile mücadelede elektronik yollarla yapabildiğimiz bilgi paylaşımı ortak akıl geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Dünyanın bir köşesinde yapılan bir aşı geliştirme çalışmasının her detayını neredeyse anlık olarak paylaşabilmekte, geri bildirimler verebilmekte, bilgilerimizi paylaşabilmekteyiz” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı olarak bundan 7 yıl önce başlatılan dijitalleşme sürecinde hedeflerinin, hastaneleri sadece teknolojik aletler ile donatmak değil, sağlık hizmet kalitesi ve hasta güvenliği için doğru bilgi ve teknolojinin gerektiği yerde ve en iyi şekilde kullanımını sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Koca, “Kongremizin ana teması hastane bilgi yönetim sistemleri olsa da, pandemi aslında birinci basamak sağlık hizmetleri ile hastane sağlık hizmetlerinin entegre olmasının sağlık hizmet sunumunda ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha göstermiş oldu. Bilişimin kullanılması, sağlık yönetimini ve sağlık hizmet sunumunu tamamen değiştirmiş durumda. Veriye dayalı yönetim, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve nihayet verimlilik arayışları bu zeminde hayat bulmuştur. Ülkemizin bu alanda göstermiş olduğu ilerleme ise, birçok yönüyle dünyaya örnek olabilecek mahiyettedir. Türkiye’de COVID-19 vakalarının sahada tespiti, evlerde takibi, ilaçlarının evlere kadar bırakılması, sağlık durumlarında değişiklik olanların hastaneye nakillerinin yapılması bilişim sistemlerinin yardımıyla çok kolay bir şekilde yürütülebilmiştir” şeklinde konuştu.
Sağlık alanında ulusal çapta, Türkiye’nin büyüklüğünde ve nüfusunda pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Bakan Koca, “Sağlık Bakanlığı olarak sağlık bilişimi alanındaki çalışmalara hem önder hem de destek olma kararlılığındayız. Ülkemizin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerinde ulaştığı nokta, tecrübelerin ve belli standartlar çerçevesinde rekabete açık olarak yürütülen projelerin sonucudur. Şu anda tamamen yerli diyebileceğimiz pek çok sağlık yazılımına sahip bir ülke olmakla övünebiliyoruz” dedi.