Sağlık Bakanlığı dijital dönüşüm konusunda sağlam bir irade gösteriyor

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Türkiye’nin EMRAM 7 ve 6 seviyesinde gösterdiği başarının altında Türkiye’nin, kamu hastanelerinde dijital dönüşüm için HIMSS EMRAM modelini bir yönetim aracı olarak kullanması yatıyor.

Teknoloji ve bilginin daha iyi kullanılması ile hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesinin iyileştirilmesi noktasında hastanelerin dijital seviyelerine yönelik ölçüm yapan Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), böylelikle kurumlara kendilerini ulusal ve uluslararası alandaki kurumlarla karşılaştırma imkanı sunuyor.
Dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği EMRAM derecelendirme modeli ile HIMSS, hastanelerin elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kağıtsız tıbbi kayıt ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele alıyor.

Hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir derecelendirme ile EMRAM 6. ve 7. seviyeye gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi veriyor.

Türkiye dijital hastanecilik konusunda, 163 seviye 6, 1 seviye 7’ye hastanesine akreditasyon belgesi alarak bu başarısı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı. HIMSS’in Türkiye’deki kamu hastanelerinde bilişim teknolojileri kullanım oranlarını ölçme ve değerlendirme süreçlerini yöneten Medipol Üniversitesi’den HIMSS Türkiye Direktörü Öğr. Üyesi Dr. İlker Köse sorularımızı yanıtladı:

HIMSS EMRAM seviyelerinde kıstaslar neler?
HIMSS’in EMRAM modeli, elektronik sağlık kaydının hastaneler tarafından ne kadar benimsendiğini, bir başka deyişle elektronik sağlık kaydını hastanın güvenliği ve sağlık hizmet kalitesini artırmak için ne düzeyde kullandığını ölçüyor. Analitik bir anket ile yaptığı bu ölçüm sonucunda hastaneleri 0-7 arasında bir puanla derecelendiriyor. Hastanelerin EMRAM’ın alt seviyeleri için sadece elektronik sağlık kaydına ve eczane, laboratuvar ve görüntüleme bilgi sistemleri gibi temel bilgi sistemlerine sahip olması yeterli… Üst seviyelere çıkmak için ise elektronik istem, klinik karar destek sistemi, hekim ve hemşire klinik dokümanları ve PACS gibi elektronik sağlık kaydının anlamlı kullanımı diye adlandırdığımız uygulamalara sahip olması gerekiyor. Seviye 7 olan bir hastane için tamamen kağıtsız ve bilgiye dayalı yönetim anlayışını benimsemiş bir hastanedir, demek mümkün.

Kamu, özel ve üniversite hastaneleri birlikte düşünüldüğünde Türkiye’deki hastanelerin dijitalleşme seviyelerine ilişkin neler söylenebilir?
Türkiye’deki kamu hastaneleri dijital dönüşüm açısından bir miktar ileri durumdadır. Bunun nedeni, Sağlık Bakanlığımızın dijital hastane kavramını yaygınlaştırma noktasında gösterdiği sağlam iradedir. Özel hastanelerde dijitalleşme önceleri kamu hastanelerine göre daha iyi durumda iken, kamu hastanelerinin son 3-4 yılda gösterdiği ilerleme sayesinde daha iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’nin HIMSS Eurasia ile bölge coğrafyalarında odak ülke olması bu ülkeleri ve Türkiye’yi nasıl etkileyecektir?
Türkiye, sağlık alanında gösterdiği başarılar nedeniyle bölgesinde dikkatleri üzerinde toplayan bir ülke. Dijital dönüşüm çalışmalarında gösterdiği hızlı ilerleme de benzer şekilde bir ilgi uyandırdı. Türkiye, kamu hastanelerinde dijital dönüşüm için HIMSS EMRAM modelini bir yönetim aracı olarak kullanan tek ülke ve bunun oldukça faydalı sonuçlarını görüyor. Bu yaklaşımın diğer ülkelere de örnek olacağını düşünüyor ve Türkiye’nin bölgenin kalkınmasında bir model olmasını ümit ediyoruz. HIMSS Eurasia etkinliği, bu konuda oldukça önemli bir başlangıç olacaktır.

Türkiye’nin EMRAM 7 ve 6 seviyesinde Avrupa’da lider konumunda olmasındaki başarılarında neler etkili oldu?
Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın HIMSS EMRAM’ı bir yönetim aracı olarak kullanmasına ek olarak, HIMSS’in Türkiye’deki çalışmalarını da yine dünyada ilk defa bir üniversite üstlenmiş durumda. İstanbul Medipol Üniversitesi, eğitim, sağlık ve sağlık bilişimi alanındaki tecrübesini, HIMSS’in analitik çalışmalarına yansıttı ve EMRAM modelinin sağlık hizmet kalitesi ve hasta güvenliği için faydalarını literatüre dayalı olarak hastane yöneticilerine anlattı. Tabi, seviye 6 ve 7 olan hastane sayısının hızla artmasında, hastane yöneticilerinin bu sürecin hastaneleri için ne kadar faydalı olduğuna ikna olmaları da önemli bir etkendir.

HIMSS Eurasia Perspektif Bülteni HIMSS Eurasia Perspektif Bülteni HIMSS Eurasia Perspektif Bülteni

[/column] [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

 

[/column]