Sağlık bilişimi endüstrisi Türkiye’de nadide bir yere sahip

Türkiye’de sağlık bilişimi endüstrisi’nin nadide bir yere sahip olduğunu belirten T.C. Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Sinan Korukluoğlu, dünyaya örnek olacak ilk çalışmaların pek çoğunun Türkiye’den çıktığını söyledi.


Sağlık bilişimi endüstrisi Türkiye’de nadide bir yere sahip. Dünyaya örnek olacak ilk çalışmaların pek çoğu ülkemizden çıktı. En büyük başarımız bu büyüklükte bir ülkenin ulusal çapta sağlık veri setine sahip olması. Türkiye’de sağlık hizmeti veren kuruluşların neredeyse tamamı bu sisteme veri aktarıyor. Bu verilerin işlenmesi sayesinde çok kıymetli bilgilere sahip oluyoruz. Sağlık Bakanlığı da bu bilgiler ışığında kendi sağlık planlamasını yapabiliyor. Bu konuda henüz olgunluğa ulaşmamış olmakla birlikte olgunluk seviyemiz pek çok Avrupa ülkesinden ve hatta ABD’den daha iyi diyebiliriz.

Sağılık bilişim sektörünün parçalı yapısı, farklı sektörler ve finans kuruluşları tarafından yürütülmesi sebebi ile verilerin birliği maalesef ülkelerde kolay kolay sağlanamıyor. Bizim avantajımız Genel Sağlık Sigortamızın olup SGK bünyesinde bütüne yakın vatandaşlarımızın hizmet alabilmesi, devlet hastanelerinin tamamının Sağlık Bakanlığı yönetiminde olması, yine büyük bir hizmet sağlayıcı olan üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı ile özellikle bilişim alanında uyum içinde çalışması, özel sağlık kuruluşlarının dahi ürettikleri hasta veri ve bilgilerini Sağlık Bakanlığına aktarması… Bunların tek bir yerde toplanıp, tek bir elden değerlendirilmesi planlamaya imkan sağlaması açısından çok istisnai bir yerdeyiz. Çok istisnai pozisyonumuz da devletin, kamu kurumlarının ve özel sektörün birbiri ile uyumlu çalışması.

Hastanelerimizin tamamında hastane bilgi yönetim sistemleri var ve entegre bir şekilde tek bir yazılımını bünyesinde çalışıyor. Bu nedenle kurumlar içinde entegrasyon gibi ciddi problemlerimiz olmuyor. Yurtdışındaki hastanelerde bir klinikte bir yazılımın, başka bir klinikte başka bir yazılımın, laboratuarda tamamen farklı bir yazılımın çalıştığını görüyoruz. Daha sonra bunların entegrasyonu, konsolidasyonu üzerine çok büyük emek ve para harcanıyor. Bizim avantajımız tek bir veri tabanına Sağlık Bakanlığı üzerinden bunları işleyebilmemiz…
Ayrıca yurt çapında radyolojik görüntülerin paylaşılması sayesinde tüm vatandaşların radyolojik görüntüleri tek bir veri ortamında paylaşılabiliyor. Bunu başarabilen, ulusal çapta paylaşabilen bir ülke benim bildiğim kadarı ile yok. Türkiye’de sağlık bilişimi endüstrisi çok ileride… Birçok ülkeye örnek olabilecek projelerimiz var. Bunları pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye’nin zaman içinde özellikle hastane platformunda sağlık bilişiminde başardıklarının 15-20 yıllık bir geçmişi var. Hastanelerde bazı ufak tefek muhasebe yazılımları kullanılsa da klinik veri toplama anlamında yaklaşık 20 yıllık bir geçmişimiz var. Bu sürede bizden çok daha önce bu işe başlamış ülkelerin kat tak önüne geçtik. Çok daha başarılı sonuçlar elde ettik.

HIMSS’in bu ülkemizde yapılan 5. Toplantısı. HIMSS 6 seviyesindeki 163 hastanenin bu belgeyi alması büyük takdir topladı ve Avrasya başlığı ile etkinliğin ülkemizde yapılması kararlaştırıldı. Önceki HIMSS toplantılarında olduğu gibi bu etkinlikte de konu ve konuşmacılar dikkatli seçilmiş. Dışarıdan algılanan kalitenin çok çok üzerinde bir kalite ortaya çıkmış. Yurtdışından gelen katılımcıların çok katkıları var ama yurtiçinden gelen konuşmacılar da yurtdışından gelenlere çok katkı sağladı. Etkinliğin karşılıklı bilgi alış verişi açısından verimli geçtiğine inanıyorum. Bu etkinlik ülkemiz için çok kıymetli bir mecra. Ayrıca sahada çalışan sağlık yöneticilerimle ürün ve hizmet sunan firmaların burada buluşması da kıymetli ve kompakt bir ortam oluşturdu. Dijital hastane ortamının sahada çalışan sağlık yöneticilerimize ve bu işe gönül vermiş profesyoneller tarafından görülmesi, gezilmesi vizyon geliştirme açısından da kıymetli bir ortam. Bu nedenle bir sonraki kongreyi heyecan ve merakla bekliyorum.