Sağlık Girişimcilerini Biraraya Toplayacak Dijital Bir Platform Start-Up Girişimcilik Havuzu

Yenilikçi ürünlerin yerli üretim çalışmaları kapsamında ele alınan sağlık girişimci platformu projesi ile “startup”larla sanayicileri buluşturacaklarını söyleyen Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz projeye ilişkin olarak “Sağlık girişimcilerini bir çatı altında toplayacak, tek elden merkezi bir koordinasyon ile sevk ve idaresini sağlayacak bir yapı içindeyiz. Startup Girişimcilik Havuzunu çok önemsiyoruz” dedi.

Dünyada artık iş yapış modellerinin değiştiğine, Ar-Ge kavramından birleşme ve satın almalar kavramına doğru geçildiğine değinen Dr. Hakkı Gürsöz, ilaç ya da tıbbi cihaz olsun global şirketlerin Ar-Ge’ye 100 milyonlarca Dolar harcamak yerine gelecek vaat eden genç girişimcilerle ortak bir oluşum içine girdiklerini belirtti.

Startup Girişimcilik Havuzunun da firmalarla girişimcileri bir araya getirmek için bir ortam sağlayacağına vurgu yapan Gürsöz, “Üniversitelerimizde, teknokentlerde 3’er, 5’er yeni kurulmuş startup şirketlerimiz var. Bir fikri olan iki kişiden kurulmuş şirketler. Bu girişimci gençler nerenin kapısını çalacak, kimden rehberlik, destek alacak… Bu çalışmanın mantığı; bir Kamu mentörlüğü kuralım, gençleri yönlendirelim, hem çalışmaları konusunda fikir verelim, istişarelerde bulunalım, nereden teknik ve mali destek bulabilecekleri konusunda yönlendirici olalım ve fikirlerinin ticarileşmesi noktasında bu gençlere güvenli limanlar bulalım. Böyle bir merkezi koordinasyona ihtiyaç olduğunu düşündük. Cumhurbaşkanlığından bir ekip de destekledi. 3-4 aydır bunun zihin egzersizlerini yapıyoruz. Üst yönetimimize arz ettikten sonra bu projenin başlangıcını yapacağız” şeklinde konuştu.

Dr. Hakkı Gürsöz, teknoparklar, üniversite laboratuvarları, kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri ile etkileşim halinde faaliyetlerini sürdürecek Sağlık Girişimcilik Havuzu ile herkesin birbirinden haberdar olacağını, kurulacak sistemle merkezi bir koordinasyonla sonuç odaklı çalışılacağını belirtti.