Sağlık Hizmet Sunumunda Inovasyon Geliştirilmeli

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı olarak sağlık hizmet sunumunda inovasyon yaparak fark yaratacağını vurgulayan Harvard Üniversitesi, Küresel Sağlık Sistemleri Bölümünden Prof. Dr. Rıfat Atun, Türkiye’de geliştirilen dijital sistemler üzerinden big data ve yapay zeka ile sağlık hizmet sunumunda dinamik bir servis verilebileceğine değindi.

Robotik cerrahi, organ çipleri, ileri görüntüleme gibi gelişmeler ile inovasyonların sunumları geliştiği halde sağlık hizmet sunumunda inovasyonun hiç gelişmediğine dikkat çeken Harvard Üniversitesi, Küresel Sağlık Sistemleri Bölümünden Prof. Dr. Rıfat Atun, “Sağlık hizmet sunumundaki yavaş gelişme neticesinde sunum modelleri 20. yy’da verilen servislerle aynı kaldı. Türkiye’nin inovasyon yapan bir ülke haline gelmesi için farlı bir mantık ile hareket etmesi ve sağlık servislerinin sunumunun geliştirilmesi için çalışmalara başlaması gerekli” dedi.

Sağlık sunumunda yapılanlara göz atıldığında Türkiye’nin ilk olarak temel bilimlere yatırım yapması gerektiğini ifade eden Atun, “Temel bilimlerin ardından uygulama bilimleri ve sentetik bilimler için yatırım yapılmalı. Ancak sunumda bir yenilik yapılacak ise bunun bir adım daha ötesine gidilmesi gerekir. Psikoloji, ekonomi, sistem bilimleri, dilbilim, davranış bilimi, tasarım, mimarlık, yöneylem araştırması gibi çok değişik bilimlerin ortak olarak birlikte çalıştırılması gerekiyor ki sağlık servis sunumunda bir yenilik yapılabilsin” şeklinde konuştu.

Özellikle sağlık alanında inovasyon yaparken biyoteknoloji alanında rekabetin zor olduğuna ve bu bölümlerin gelişmesinin yıllar alacağını vurgulayan Atun, ülkelerin büyük bir kısmının bu alanda inovasyon yaptığına değinerek sağlık hizmet sunumunda inovasyon yapan ülkelerin çok az olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de sağlık alanında devam eden tüm bölümleri bir ekosistem içinde birlikte çalıştırarak yeni bir ortam yaratılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Rıfat Atun, üretimden servis veren, bilgiye bağlı ekonomiye geçerken ve Türkiye’nin bu alanda yatırım yaparak büyük bir rekabet sağlayacağına değindi.

Big data ve bu veri tabanının yaratacağı gelişmelerin ciddi ölçüde fazla olduğunu söyleyen Atun, “Bir bireyin doğumundan ölümüne kadar her şeyi takip edebiliyorsunuz ve bunu yapabilme olasılığı olduğu için de bireye yönelik servis yaratma olasılığına sahip oluyorsunuz. Sadece sağlık sektörü için değil diğer sektörler için de bu böyle… Böylece kişiye ve topluma odaklı servis verme olasılığınız oluyor. Yapay zeka kullanılıp dinamik bir servis verme imkanı söz konusu. Türkiye’de böyle bir sistem yaratılabilir. Türkiye için SGK büyük avantaj. Bu verilerin tümü SGK’da toplanabilir. Diğer verilerin oluşması için bir ağ bank kurulabilir. Karar destek sisteminin oluşması için bir sistem kurgulanabilir. Büyük bir veri tabanı olduktan sonra yapay zekaya geçilip öğrenen makine yapma olasılığı ortaya çıkmış olur” şeklinde konuştu.

  • HIMSS Eurasia Perspektif bülteninden…
[/column]