Sağlık hizmetlerinde dijital becerilerin geliştirilmesi

“Sağlık hizmetlerinde dijital becerilerin geliştirilmesi” başlıklı oturum Uzman Dr. İlkay Güler moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Meral Kurt Durmuş, Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Ergenç, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adnan Develioğlu, Sağlık 4.0. Direktörü (HIMSS Yetkili Kuruluşu) Dr. İlker Köse ve Abbott Core Diagnostics Dijital Sağlık Çözümleri Danışmanlık Lideri Nico Osterauer konuşmacı olarak yer aldı.
Hastanelerin dijital kabiliyetlerinin artırılmasına odaklanan HIMSS EMRAM kriterlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı oturumda gelişen ve değişen dijital teknolojileri paydaşların aktif kullanabilme kabiliyetleri sorgulandı. Paydaşların dijital becerilerini nasıl artırabileceği konusu ile birlikte HIMSS 6-7 seviye hastanelerinin başarı hikayelerine odaklanılarak hastanelerin önündeki hedeflerin ve yol haritalarının nasıl olması gerektiği ele alındı.