Sağlık hizmetlerinde yeni nesil teknolojiler ve dijital uygulamalar

Türkiye’nin önde gelen sağlık uzmanları ve teknoloji liderleri, 22-24 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen HIMSS Eurasia 2023 etkinliğinde “Sağlık Hizmetlerinde Yeni Nesil Teknolojiler ve Dijital Uygulamalar” başlıklı bir panelde bir araya geldi. Bu panel, sektördeki son gelişmeleri, yenilikçi uygulamaları ve dijitalleşmenin sağlık hizmetlerine etkilerini masaya yatırdı.
Panel, sağlık hizmetlerinde mobil ve genişletilmiş doğal sağlık yapılarının rolünü tartışarak, hasta deneyimini ve tedavi süreçlerini nasıl optimize edebileceğimizi ele aldı. Bu kapsamda, telemedicine ve uzaktan takip gibi yenilikçi uygulamaların sağlık hizmetlerine kazandırdığı değer vurgulandı.
Sağlıkta dijitalleşme konusunda önemli bir adım olan “Digital in Health” başlığı altında, sağlık sektöründeki dijital dönüşüm süreçleri ele alındı. Elektronik sağlık kayıtları, online randevu sistemleri ve diğer dijital uygulamaların hastalar için sağladığı avantajlar ve sağlık profesyonelleri için kolaylıklar tartışıldı.
“IoT” (Internet of Things) konseptinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu, hasta izleme sistemleri, akıllı cihazlar ve tıbbi ekipmanların internetle entegrasyonu gibi konulara odaklanan bu bölümde, IoT’nin sağlık hizmetlerindeki potansiyeli değerlendirildi.
Sağlık sadece bedensel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal iyilik halini de kapsar. Bu başlık altında, bütünsel sağlık anlayışıyla, hastaların fiziksel, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarına odaklanan yaklaşımlar ve bu alanlarda kullanılan teknolojik çözümler ele alındı.
Panel, katılımcılara sağlık hizmetlerinin geleceğine dair bir yolculuk sunarak, sektörde beklenen değişimleri ve bu değişimlere adaptasyon süreçlerini masaya yatırdı. Özellikle önleyici sağlık uygulamaları ve erken teşhis konularında yapılan çalışmalar üzerinde duruldu.
Sağlık sektöründeki yapay zeka (AI) uygulamaları ve bu teknolojinin hastalar için sunduğu avantajlar, tanı ve tedavi süreçlerindeki iyileştirmeler ele alındı. Yapay zeka destekli sağlık çözümlerinin güncel durumu ve gelecekteki potansiyeli tartışıldı.
Farklı sağlık sistemlerinin ve uygulamalarının nasıl entegre edilebileceği ve bu entegrasyonun sağlık hizmetlerini nasıl iyileştirebileceği konuşuldu. Bilgi akışının hızlandırılması, veri bütünlüğü ve hasta bakımındaki koordinasyon gibi konular öne çıktı.
Sağlık sektöründeki en son entegrasyon teknolojileri ve özellikle dijital ameliyathane platformlarındaki AI çözümleri ele alındı. Bu, ameliyat süreçlerinin daha akıllı, etkili ve güvenli hale getirilmesi açısından önemli bir adımdır.

Panel, sağlık sektöründeki liderleri, teknoloji uzmanlarını ve sağlık profesyonellerini bir araya getirerek, sektördeki dönüşümü şekillendirecek çözümleri ve yaklaşımları tartışma fırsatı sundu. Bu kapsamlı panel, sağlık hizmetlerinin geleceğine yönelik heyecan verici bir bakış sunarak, sektördeki tüm paydaşları bir araya getirdi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü (Moderatör)
Prof. Dr. Nurgül Keser, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Aziz Ahmet Sürel, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yöneticisi
Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi
Andreas Höfler, RIWOlink GmbH, Senior Director
Hakan Karataş, AKGÜN Genel Müdürü