Sağlık Turizmi ve Bilişim Teknolojileri

Teknolojinin gelişimiyle sağlık hizmet sunumu ve hasta mobilitesinin gelişmesiyle birlikte sağlık turizmi büyük bir önem kazanmıştır. Afrika’nın bir ülkesindeki hasta Avrupa’daki bir hastanede verilen sağlık hizmetlerini görüntüleyebilmekte, doktoruyla görüşme yapabilmektedir ve bu danışma seansı sonrası tedavi süreçleriyle ilgili fiziksel operasyonlar için süreçlerini dijital olarak planlayabilmektedir. Milyarlarca dolarlık pazar potansiyeli olan sağlık turizminin gelişmesi hastanelerin dijitalleşmesiyle doğru orantılıdır. Bu panelde, hastane dijitalizasyonu ile sağlık turizmi arasındaki bağ irdelenecek ve analiz edilecektir.

Kayıt Ol

Mehmet Ali Kılıçkaya
USHAŞ Başkanı

Hüseyin Çelik
TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulu Üyesi

Gülsultan Doğan
Mcan Health Genel Müdürü

Dr. Genco Çetinkanat
Güven Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Mahmood Adil
Public Health Scotland & Royal College of Physicians of Edinburgh