Sağlık verisinin hastalar için değere dönüşümü

“Sağlık verisinin hastalar için değere dönüşümü” başlıklı oturum İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Dr. Özgür Sezer, Roche Information Solutions Global Pazarlama ve İnovasyon Başkanı Prof. Dr. Okan Ekinci, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Kula, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Gülkesen konuşmacı olarak yer aldı.