Sağlıkta finansal sürdürülebilirlikte dijital teknolojiler ve başarılı uygulama örnekleri

Bu özel panelde, sağlık sektöründeki finansal sürdürülebilik konusunda dijital teknolojilerin rolü ve başarılı uygulama örnekleri geniş bir perspektifle değerlendirildi.
Panel, finansal sürdürübilik kavramını, sağlık hizmetlerinin temel taşı olarak ele aldı. Sağlık sistemlerinin uzun vadeli başarısı için mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, bu süreçte dijital teknolojilerin stratejik bir rol oynadığı vurgulandı.
Dijital teknolojilerin sağlık verilerinin etkin yönetimi ve analizi konusundaki rolü panelde detaylı bir şekilde ele alındı. Büyük miktardaki sağlık verilerinin anlaşılması ve bu verilerin stratejik kararlar almak için nasıl kullanılabileceği, sağlık sistemlerinin yönetiminde daha bilinçli ve bilgi odaklı bir yaklaşımın önemini ortaya koydu.
Verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi, mali kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak finansal sürdürübilik açısından kritik bir öneme sahiptir. Panel, bu süreçte dijital teknolojilerin, büyük veri analitiği ve yapay zeka gibi araçlarla nasıl entegre edildiğini tartışarak sağlık sistemlerinin verimliliğini artırmayı amaçlıyor.
Panelde, dijital teknolojilerin hizmet kalitesini artırma ve sağlık sistemlerini krizlere karşı daha dayanıklı hale getirme potansiyeli ele alındı. Özellikle pandemi gibi kriz dönemlerinde dijital çözümlerin nasıl hızla adapte edildiği ve sağlık sisteminin dayanıklılığını artırdığı başarılı uygulama örnekleriyle desteklendi.
Sağlık endüstrisindeki paydaşların sürdürülebilirlik ve dayanıklılık hedeflerinin birleşim noktası panelde ele alındı. Dijital teknolojilerin sağlık endüstrisine sağladığı avantajlar, bu sektördeki sürdürülebilirlik hedefleriyle nasıl uyumlu hale getirilebileceği üzerinde durularak gelecekteki stratejik planlamalara ışık tutuldu.
Bu panel, sağlık sektöründeki finansal sürdürübilik konusunda dijital teknolojilerin sağladığı yeni olanaklara odaklanarak, geleceğin sağlık sistemlerinin nasıl daha sağlam temellere oturtulabileceği konusunda önemli bir perspektif sunuyor.

Dr. Abdulvahit Sözüer, Kamu Hastaneleri Başkanı (Moderatör)
Engin Karabaş, T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı
Prof. Dr. Simten Malhan, Güven Sağlık Grubu Genel Müdürü
Dr. Ömer Koçak, Urla Devlet Hastanesi Başhekimi
Dr. Emrah Yurtçu, Chairman & Co-Founder Ordinatrum
Evren Memi, Philips Türkiye, CFO