Sağlıkta Robotlar Çağı Başladı mı? Robotik Teknolojiler ve Sağlığın Geleceği

Robotların pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da günlük yaşama dahil oluşunu hasta bakım hizmetleri, cerrahi operasyonlar, hastane hijyeni ve temizlik teknolojileri, laboratuvarlar bağlamında net bir şekilde gözlemliyoruz. Robotların bugibi aşamalarda kullanımının geleceği ve henüz kullanılmadıkları alanlarda ne tür kullanımlara dahil edilebileceği; mevcut robot teknolojileirinin geldiği nokta, robotların sağlık hizmetlerinin aktif kullanımında sektörün mevcut durumu, bu alandaki teşvik uygulamaları ve nihayetinde insan yaşam süresinin uzaması hususunda robotların etkisinin konşulacağı bir panel olarak “Robotlar Çağı Başladı mı? Robot Teknolojiler ve Sağlığın Geleceği” isimli panel kurgulanmıştır.

Kayıt Ol

Dr. Avni Uygar Seyhan
KHGM Genel Müdürü

Bogi Eliasen
Kopenhag Gelecek Çalışmaları Enstitüsü

Prof. Dr. Erhan Akdoğan
TÜSEB Başkanı