Siber Güvenlik ve Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması oturumu yapıldı

ODTÜ Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M.Fatih ULUÇAM ve Fortinet Kamu Satış Müdürü Ayşe Selcen Arslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı Siber Güvenlik ve Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması oturumunda verilerin dijital ortamda tutulması ve saklanması gibi güvenlik sorunlarına değinildi ve veri koruma ve siber güvenlik konularında ülkelerin politika, strateji ve uygulamalarından bahsedildi.