Siber Güvenlik ve Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Sağlık dahil olmak üzere tüm sektörlerde dijitalleşme ile bireylerin tüm verilerinin bulut sistemlerinde depolanması, GDPR ve benzeri girişimlerle regüle edilmektedir. Ancak insan yaşamına dair tüm hayati verilerin yine bu dijital ortamlarda tutulması ve saklanması kaçınılmaz hale geldikçe güvenlik sorunları da beraberinde gelmektedir. Siber terörizm, gen veri tabanlarına erişilmesi gibi risklerin konuşulacağı bu panelde; Ülkelerde genel ve kişisel verileri koruma politikalarının, stratejilerinin ve uygulamalarının değerlendirileceği bir tartışma ortamı planlanmaktadır.

Kayıt Ol

Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz
ODTÜ Fizik Bölümü

Fatih Uluçam
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

İlker İmamoğlu
Fortinet Türkiye Teknik Müdürü