Siemens Healthineers, sağlık kuruluşları ile birlikte dijitalleşme yolunda ilerliyor

Bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve dijitalizasyon, tüm sektörleri olduğu gibi sağlık sektörünü de dönüştürüyor. Siemens Healthineers da global bütçesinin %8’inden fazlasına ulaşan Ar-Ge yatırımlarıyla sağlık kurumlarının dijitalleşmesini destekleyen ürünler geliştiriyor.

Kendisini bir inovasyon şirketi olarak tanımlayan Siemens Healthineers, her yıl hemen hemen her ürün grubunda pazar dinamiklerini değiştiren yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Siemens Healthineers sadece ürün bazlı sistemler ve bu sistemlerin hızını, görüntü kalitesini ve raporlama kalitesini artıracak yazılımlar değil, kurum içerisinde hizmet veren sistemlerinin çekim hızının, performansının ve hastaya verilen radyasyon dozunun takip edilebileceği ortamları da sunuyor. Toplum Sağlığı Yönetimi yazılımları ile de sağlık kurumlarının online ortamda her zaman hastaların yanında olmasını sağlıyor.

Daha iyi bir hasta bakımı için en önemli unsur: veri
Günümüzde, hastalar ve aileleri, güncel ve eksiksiz sağlık bilgilerine her yerden ve her zaman ulaşabilmek istiyor. Peki birçok farklı yöntemle farklı formatta üretilen veriye nasıl erişebilirsiniz? Hızla büyüyen (yıllık yüzde 48 büyüme1) sağlık verisi hacmini nasıl yönetebilirsiniz? Siemens Healthineers bu sorunları çözmek için dosya formatlarından bağımsız, esnek depolama ve erişim teknolojilerine sahip, farklı veri yaşam döngüsü yaklaşımları sunabilen, kullanımı kolay bir ortak veri deposu sunuyor: Yeni nesil syngo.share VNA.

Böylece klinik ve radyolojik bölümlerde üretilen veriler tek noktadan arşivlenebiliyor. Kaynak veya formattan bağımsız veri erişimi ve tutarlı veri yaşam döngüsü yönetimi oluşturulabiliyor. Hasta tedavi sürecine dahil olan tüm paydaşlar için DICOM, non-DICOM ve multimedya verilerine erişim sağlanabiliyor.

Radyoloji ve kardiyolojide verilerinizden en iyi şekilde yararlanın
Siemens Healthineers’ın sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeyi artırmak için sunduğu bir başka dijital çözüm ise sağlık profesyonellerini bir araya getiren teamplay.

Bulut tabanlı çalışan teamplay sayesinde görüntüleme toplam işlem hacmi, hastaya verilen doz seviyeleri, tüm departmanın kaynaklarının ne kadar verimli kullanıldığı, her cihazın çekim sayısı, kullanım süresi, cihazlardaki ortalama çekim süreleri ve ortalama hasta değişim zamanı, çekimlerde kullanılan prosedürler gibi bilgileri içeren raporlar sistem üzerinden kolayca alınabiliyor. Böylelikle sağlık kuruluşlarının performans verileri daha anlaşılır hale geliyor. Sistem, hızlı ve iyi bilgilendirilmiş kararlar vermeye yardımcı olup akış sorunlarının tespitine ve düzenlenmesine yönelik detaylı analizler yapıyor.

Global bir platform olan teamplay, diğer sağlık kurumları ve profesyonelleriyle bilgi ve deneyim alışverişi yapmayı da sağlıyor. İhtiyaç halinde, klinik süreçleri hızlandırmak ve başka uzmanlardan fikir almak için de teamplay uygulamaları kullanılabiliyor.

Siemens Healthineers’ın hedefi hem tek bir sağlık kuruluşu içinde hem de dünyanın farklı noktalarındaki kuruluşlar arasında bir platform oluşturan teamplay ile dünyanın en büyük radyoloji ve kardiyoloji ekibini yaratmak. Platform aynı zamanda, hacmi giderek artan büyük verinin ve çoğalan maliyet baskısının zorluklarını hafifletmek için de araçlar sunuyor.

1) Stanford Medicine, 2017:Health Trends Report – Harnessing the Power of Data in Health
Siemens