Av. Ahmet Esad Berktaş Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler
Ahmet Kumaş Medvion
Ahmet Taner Tan Galileo Tıp Teknolojileri A.Ş.
Albert – Sesli Sağlık Asistanı
Dr, Ana Alves Noeme Prado – John Rayner Dm Checkpoint: Eprescribing And Medicines Administration
Angela Velkova Towards Sustainability İn Healthcare; A Journey Through Women İn H Ealth It
Arbay Özden Çiftçi Sağlıkta Ar-Ge Ve İnovasyon: Hacettepe Deneyimi
Bekir Sami Nalbantoğlu Sağlıkta Süreci Bt İle Yönetmek Bir Bütün Olarak Bilgi Teknolojileri
Uz. Dr. Berna Öztürk Türkiye’deki En İyi Uygulamalar, Elektronik Sağlık Kaydı Kullanılabilirliği, Verimliliği Ve Memnuniyeti Nasıl Arttırıyor?
Ca_Hımss7_Sunum_En
Ca_Hımss7_Sunum_Tr
Candan Göksu Zincir Hastanelerde Sağlık Yönetimi
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk Girişimci Bir Ekosistemde, Akademisyen Ve Endüstri Araştırmacılarının Sağlık Teknolojilerindeki Rolü
Prof. Dr. Cevdet Erdöl İnsan Merkezli Sağlık Hizmet Sunumunda Teknolojinin Rolü
Dr. Charles Alessi Hımss Clinical Engineering Coming Of Age
Claus Duedal Pedersen From Emram To Aı İnfrastrucre
Doç. Dr. Çiğdem Selçukcan Erol Yapay Zeka
Ecem Baski Aı Driven Diagnostic Stickers
Elena Sini Woman İn Healthcare: Sustainability And Health It
Prof. Dr. Engin Ulukaya Kanser Araştırma Özelinde Akademisyenin Sağlık Teknolojilerindeki Rolü
Eray Kaplan Bilgi Ve Teknoloji Transferi: Sağlık Hizmeti Sunumunda Sağlıklı Bir Gelecek İçin Endüstrinin Rolünü Güçlendirmek
Dr. Ercan Varlıbaş Bilgi Ve Teknoloji Transferi Sağlıklı Bir Gelecek İçin Endüstrinin Rolünü Güçlendirmek
Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı Girişimci Bir Ekosistemde Akademisyen Ve Endüstri Araştırmacılarının Sağlık Teknolojilerindeki Rolü
Genomize
Gülseher Sanaç Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Dr. Gürhan Zincircioğlu Sağlık Hizmet Sunumunda; Sağlık Çalışanları, Hasta Ve İdarenin Beklentilerinin Yönetimi Ve Dijital Teknolojilerin Rolü
Hal Wolf Global Trends İn Healthcare: A Focus On Interoperability
Hilmi Volkan Demir ‘‘Ulusal Lab’’ Olarak Unam Modeli, Stratejisi Ve Yönetimi
Hippocrapp A New Collaboration And İnteraction Platform For Physicians
Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz Sağlık Sürdürülebilirliğinde Ve Sağlık Bilişiminde Kadın
Dr. İhsan Solaroğlu – Dr. Hakan S. Örer Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi “Kuttam”
Yrd. Doç. Dr. İlker Köse Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları 2019 Hımss Emram Hedeflerimiz Ve Yol Haritası
İrem Mühürcü İts – Mkys Entegrasyonu
Doç. Dr. İsmayil Yılmaz Sağlık Çalışanı Gözüyle Sağlık Bilişimi
Jean-François Goglın Best Applications Of Health It İn Asia And Europe
John Rayner Roadmaps Supporting Digital Excellence
Kıvanç Yılmaz Sağlıkta İş Zekası, Veri Analitiği Ve Büyük Veri
Doç. Dr. Koray Daş Sağlık Hizmet Sunumunda Beklentilerin Yönetimi Ve Dijital Teknolojilerin Rolü
Dr. Levent Korkmaz Zincir Hastanenelerde Bölüm Bazlı Sağlık Hizmeti Sunumu
Levent Mete Özgürbüz
Dr.Leyla Türker Şener Sağlıkta İnovasyona Yeni Bakış
Dr. M. Mahir Ülgü Büyük Veri
Uzm. Dr. Mehmet Kılınç Hastane Hizmetleri Ve Bilgi İşlem Sistemi
Mehmet Zahid Ercan Aı İn Healthcare Today, Tomorrow
Metin Demir Sağlık Bilişimi Ve Teknolojilerinde Globalleşme
Mette Harbo Digital Health
Mette Marıa Skjøth Best Applications Of Health It, Odense University Hospital
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol Elektronik Sağlık Kaydı Kullanılabilirliği Verimliliği Ve Memnuniyeti Nasıl Artırıyor?
Mustafa Saka Yapay Zeka İle Dijital Dönüşüm
Mustafa Taşdemir – Abdullah Uçar Sağlıkta Küresel Dönüşüm Ve Sağlık Davranışları
Mr. Naim Kadoglou The Future Of Medıcıne
Nezire Özlem Ergün Medula Uygulamaları
Prof. Dr. Nuri Aydın Hasta Odaklı Sağlık Sunumunda Teknolojinin Rolü
Oğuzhan Gencoğlu Going Beyond ‘Aı Detects Disease X From Y Data’
Olaf Göing Global Perspective – Role Of Technology İn The Patient Centric Healthcare Delivery
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çömlek Teknopol İstanbul A.Ş.
Oruba
Dr. Ömer Koçak Dijitalleşme Sürecinde Değişim Yönetimi
Ömer Özkan Aı Microbiome Analysis
Ömer Siso Web-Based & Cloud Hıs/Emr Solutions
Uz.Dr.Özgür Bolat Tire Devlet Hastanesi
Philips Artificial İntelligence (Aı) Technology That Adapts To İmprove People’s Lives
Recep Uslu Ürün Takip Sisteminde Tıbbi Cihazların Tekil Takibi Hastane Tıbbi Cihaz Tedarik Yönetimi Ve Ürün Takip Sistemi
Richard Staynings The Future Of Healthcare Technology
Dr. Öğr. Üyesi Semih Korkut Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu Teknoloji Ve Sağlık Talebi
Ms. Sonia Khayat Tunisian E-Health Program
Süleyman Şafak – M. Fatih Kılınç Joystick Kontrollü En Ünitesi Ve Kablosuz Veri İletimi Teknolojisi
Op. Dr. Şenol Ergüney Elektronik Sağlık Kaydı Hasta Memnuniyeti
Dr. Şuayip Birinci Türkiye’de Sağlıkta Dijital Dönüşümün Hikayesi Ve Bilişimle Yönetim Kültürü
T. Ufuk Eren Transhumanism
Teletıp Teleradyoloji Sistemi
Prof. Dr. Toker Ergüder Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi, Kontrolü Ve Yönetiminde Hasta Ve Toplum Odaklı Çözümler  
     
Prof. Dr. Utku Şenol Sağlıkta Ar-Ge İşbirlikleri Ve Geleceğin İnşası
Yasemin Şahin The Future Of Healthcare
Yener Gül Ulusal Sağlık Sisteminde Hasta Nerede?
   
Yusuf Yeşil

Av. Ahmet Esad Berktaş – Stratejik Veriyi Güvende Tutmak

Ahmet Hamdi Atalay – Sağlık Bilişimi Ve Stratejik Verilerin Korunması

Akın Altunbaş – Collecting Data With Iot Solutions

Aziz Ahmet Sürel – Hasta Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Yozgat Şehir Hastanesi

Bekir Sami Nalbantoğlu – Bir Bütün Olarak Veri Güvenliği

Berrak Basara – Sağlıkta Bilgiden Bilgeliğe

Charles Alessi – Hospitals To Homecare … The Right Place At The Right Time

Charles Alessi – Internet Of Things Should We Attempt To Run As We Are Also Learning To Walk?

Cihan Aydın – Eng – Turkcell

Cihan Aydın – Tur – Turkcell

Claus Duedal Pedersen – Presentation 1 / Presentation 2

Dr. Dzulkefly Ahmad – Digital Health Landscape In Malaysia

Elena Sini – Iot Adoption Strategy In A Hospital Environment

Uz. Dr. Elife Özkan – Dijital Hastanede Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi

Emre Tavsancıl – Büyük Veri Ile Doğru Karar: Yapay Zeka Ve Destek Sistemleri

Eray Kaplan – Elektronik Reçete Sistemi

Erhan Binici – Ankaref

Fatoş Yürürdurmaz -Hemşire Klinik Karar Destek Ve Hemşirelik Bakım Hizmetleri

Op.Dr. Gürhan Zincircioğlu – Bilgiyi Bul, Entegre Et Ve Kullanım Noktasına İlet

Dr. Ilker Köse – General Perspective: From Data To Wisdom?

Dr. Ilker Köse – What Does Emram Enable For Better Healthcare Quality?

John Rayner – Health Care Transformation From Hospital Care To Home Care

John Rayner – The Emram

Dr. Manish Kohli – Iot Presentation

Dr. Manish Kohli – Structuring Data

Nurgül Balcı – Sağlıkta Dönüşüm: Klinik Bakış Açısıyla Hastanelerden Evde Bakıma

Omer Demir – Sağlık Teknolojilerinin Klinik Açıdan Çıktılarının İyileştirilmesine Katkıları

Osama Elhassan – From Patient-Centric To Patient-Led Care Best Practices In The Middle East

Özgür Bolat – Hekim Klinik Karar Destek Uygulamaları

Paula Wilson – Information Technology: Opportunities And Risks For Health Care Quality

Recep Uslu – Ürün Takip Sistemi

Sarah Mitchell – Adult Social Care In England – The Challenge In 2018

Sari Kaari – Fi Comprehensive Ehealth Services

Ecz. Zehra Eraltuğ -Kapalı Döngü İlaç Yönetim Sistemi

Abdullah ŞEKER – Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları Revizyonu

Av. Ahmet Esad BERKTAŞ – Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Ahmet Hamdi ATALAY – Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Güvenliği

Prof. Dr. Alper CİHAN – Kaynak Kodlama Prensipleri ve Birlikte Çalışabilirlik

Altay DOĞU – Büyük Veri ve İş Analitiği

Eray KAPLAN – İTS, ÜTS ve Renkli Reçete

Fatoş YÜRÜRDURMAZ – Hemşire Servis Ekranı / Hemşire KKDS

Gökhan AREL –  İnovatif Çözümlere Doğru

Doç. Dr. Güray SOYDAN – Tıbbi Hataları Azaltmak İçin Doğru Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Op. Dr. Gürhan ZİNCİRCİOĞLU – Tire Devlet Hastanesi

Gülseher SANAÇ – Halk Sağlığı Bilişim Çözümleri

Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE – HIMSS EMRAM ile 2017de Bizi Neler Bekliyor

Doç. Dr. İsmayil YILMAZ – Kağıtsız Hastane Uygulamalarında Mevcut Durum ve Gelecek

John RAYNER – The Revised EMRAM Standards  / İkinci bölüm 

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU – HBYS’ sin Yeni Vizyonuna Yönetsel Bakış

BMM. Kemal Tolga ÇETİN – HIMMS AnalitikSeviyelendirmede Klinik Mühendislik Hizmetleri Teknolojileri

Khalid ALODHAIBI – Evaluation of Electronic Health Record Solutions

Doç. Dr. Levent DOĞANAY – KişiselleştirilmişTıp Uygulamaları

Levent ERKAN – Sağlık Dijital Dönüşümünü Güçlendirme

Dr. Mustafa Mahir ÜLGÜ – Sağlık Bilgi Sistemleri

Murad Bayar – Akıllı Teknolojiler ile Büyük Hastanelerin Yönetimi

Murat Küçüközdemir – Turkcell

Mustafa ESER – Akıllı Teknolojiler ile Büyük Hastanelerin Yönetimi

Mustafa Oruc – VERİMLİLİK YERİNDE DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. OĞUZ ÖZTÜRK – Kişiye Özel TıpGenom ve Bilişim Uygulamaları

Onur KOÇ – Korsanlık bir hobi olmaktan çıktı, geliri çok olan bir “iş alanı artık”.

Dr.Özgür BOLAT – Alarm ve Uyarı Sistemleri / Hekim KKDS Örneği / Yoğun Bakım

Ozan BEYHAN – Innovative ICT forpatient empowerment and self-management for patients with type 2 diabetes mellitus

Şahin AYDIN – e-Nabız

Şeref ŞIK – Hasta Katılımlı e-Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Alanında Bilişim Çözümleri

Uzm. Dr. Sinan KORUKLUOĞLU – SOSYAL MEDYAve SAĞLIK VERİLERİ

Prof. Utku Şenol – TELERADYOLOJİ

Vasco Antunes Preira – The Importance of aTechnology Strategy

Dr. Yaşar Alper Özkaya – UZAKTAN TEŞHİS,TEDAVİ ve İZLEME

Ecz. Zehra ERALTUĞ – Kapalı Döngü İlaç Sistemi

Zekai Tahir Burak – RİSKLİ GEBELİK TAKİP SİSTEMİ