T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: “Sağlıkta dijitalleşme de süper güç konumundayız”

“Türkiye kapsamı itibariyle dünyanın en fazla sağlıkta dijitalleşme endeksine sahip ülkesidir. OECD verilerine göre Türkiye, 2010 yılından itibaren elektronik ortam sağlık bilgisi talebi hizmetinde en fazla artış gösteren ülkelerden biridir. Avrupa Komisyonu’nun raporlarına göre Türkiye aynı zamanda nüfus oranı ile sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Avrupa birincisidir.”

Dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zekâ ve ileri uygulamaların sergilendiği ve sağlık bilişim firmaları ile kamu, özel sektör, sağlık yöneticileri ve sağlık IT profesyonellerini bir araya getiren HIMSS Eurasia 2022 Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, 10 Kasım Perşembe günü, ATG Hotel Asteria’da başladı. Uluslararası kapsamda sağlık bilişimi ve teknoloji alanında iş birliklerine ve istişare ortamlarına zemin oluşturan HIMSS Eurasia’nın açılışında T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin sağlıkta dijital dönüşüm başarısı ve kazandığı bilgi ve bilişimle yönetme kültürü ile dünyada rol model konumuna geldiğini söyleyen Dr. Şuayip Birinci, dijitalleşmenin etkisindeki sağlık endüstrisinin ülke güçlerini seviyelendirdiği günümüz dünyasında işlerin dünden daha zor olacağını ifade etti. Sağlıkta dijital olgunluk seviyelerini ifade eden HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde bugün itibari ile 250’den fazla hastanenin en az bir kere seviye 6 ve 10 hastanenin de seviye 7 validasyonu aldığını söyleyen Birinci, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en çok dijitalleşen hastane ve ağız-diş sağlığı tesisine sahip ülke olmasının gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
OECD verilerine göre Türkiye’nin 2010 yılından itibaren elektronik ortam sağlık bilgisi talebi hizmetinde en fazla artış gösteren ülkelerden biri olduğunu belirten Dr. Şuayip Birinci, Avrupa Komisyonu’nun raporlarına göre Türkiye’nin aynı zamanda sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede nüfusa oranla Avrupa birincisi olduğunu ifade etti. Birinci, “Kapsamı itibariyle Türkiye dünyanın en fazla sağlıkta dijitalleşme endeksine sahip ülkesi, sağlıkta dijitalleşme de süper güç konumundayız. Bu oranlar sağlıkta dijital dönüşüme milletimizin entegrasyonunun ne kadar hızlı olduğunu göstermektedir. Kısa süre önce, bizzat G20 tarafından GI Hub’ın ortaya koyduğu Dijital Altyapı Projelerinde ‘E-Nabız: Gizlilik, Şeffaflık ve Siber Güvenlik alanlarında; RUHSAD ve ÖZDES: Sağlık Hizmetlerinde Etkili Dönüşüm’ yaklaşımlarıyla dünyaya örnek projeler olarak gösterildiğini gururla ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
OECD verilerine göre Türkiye’nin 65 yaş üstü nüfusunun 2021 yılında yüzde 9,7 ve 80 yaş üstü nüfusun ise 2019 yılında yüzde 2,1 olduğunu; 2050’de bu rakamların 65 yaş üstü nüfus için yüzde 20,1’e ve 80 yaş üstü nüfus için ise yüzde 5,4’e yükselmesinin beklendiğini kaydetti. Kısa süre içinde dünyada neredeyse 1 milyar insanın 65 yaş üstü kronik hastalıklarla karşı karşıya kalacağını ve dünyanın yüzde 20’sinin bakıma muhtaç hale geleceği hesaplandığında sağlık sistemlerinde paradigma değişimine ve yeni bakış açılarına ihtiyaç olduğunu belirten Birinci, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu ve benzeri büyük sorunların çözümünde teknoloji; önümüzü açacak ve süreci kolaylaştıracak en önemli araçlardan birisidir. Sağlık hizmetlerinde ve her alanda verimlilik için dijitalleşme, medikal teknolojiye daha fazla yatırım, IOT, mobil sağlık, kronik hasta takibi ve ilişkili ekosistemin olgunlaşması ve yalınlaşma temelli dijital inovasyon beklentisinin, gelişmiş dünyanın en gözde başlıkları olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Bu kapsamda beşerî sermayenin teknolojik yetkinliğinin arttırılması önem arz eden diğer konulardan bir tanesidir. Geniş kapsamlı standardizasyon, sektörün olgunlaşmasının sağlanması, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ihtiyaca odaklı kısa ve uzun vadeli dijital dönüşüm stratejilerimiz, bu gün bizi ülkemizde yaşayan 68 milyondan fazla insanımızın kendi sağlığını takip edebildiği ve hatta yönetmesine aracı olarak kullanabildiği, hekimlerin ise hastalarının sağlığını yönetirken daha güçlü olduğu E-Nabız kişisel sağlık sistemi ve 50 Milyardan fazla görüntünün 264 milyon radyoloji raporunun bulunduğu teleradyoloji projesi gibi bir çok ülkenin gıpta ile baktığı büyük dijital dönüşüm projelerini edinmemizi kolaylaştırdı. Bunların yanında, SİNA, kronik hastalıkları yönettiğimiz Hastalık Yönetim Platformu (HYP), HSYS , AŞILA , HES , E-Nabız , FİTAS , RUHSAD ve ESİM gibi 30 yakın uygulama ve en son, hastalarımızın doğru hekime başvurmasını sağlayan ve teşhis tahmininde bulunan, günlük ortalama kullanımı 100 bin kişiye yaklaşan NEYİM VAR? projesi gibi her biri ülkemiz mühendisleri tarafından yerli olarak geliştirilen sayısız sistem ve uygulamayla Dünyada dijital sağlığın geleceğini şekillendiren ülkelerden biri olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum.”
T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS işbirliği ile Antalya Kremlin Palace Asteria’da yapılan HIMSS Eurasia’22, 12 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yeni teknolojiler, yapay zekâ ve ileri uygulamaların sergileneceği sağlık bilişimi fuarı da bu kapsamda sağlık bilişim firmaları ile kamu, özel sektör ve akademiden sağlık yöneticileri ve sağlık BT profesyonellerini aynı çatı altında buluşturuyor. Sektör oyuncularının ticari bağlantılar kurarak iş birliği fırsatları yakalayabileceği fuar alanının yanı sıra etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmeler de hedef kurum ve alıcılarla görüşme ortamları sağlanacak.

HIMSS Eurasia’22 oturum başlıkları şu şekildedir;

• Telesağlık yoluyla değer bazlı sağlık hizmeti sağlamak
• Teknolojiden mimariye, yeni nesil akıllı ve sağlıklı şehirler inşa etmek
• (Sağlıksız bir şehir akıllı olabilir mi?)
• Livemedy – Lokalden globale telesağlık
• Sağlık verisinin hastalar için değere dönüşümü
• MLP Online – Yeni nesil hastanecilik
• Sağlık yöneticilerinden sağlıkta dijital dönüşümün ipuçları
• Sağlık turizminin geliştirilmesinde dijital teknolojiler ve teşvikler (Yuvarlak Masa Toplantısı)
• Sağlık hizmetlerinde dijital becerilerin geliştirilmesi
• Dijital terapötikler sıradaki büyük yenilik mi?
• Yıkıcı değişim çağında sağlığın dijital dönüşümüne liderlik etmek ve başarmak
• Biyomedikal ve sağlık araştırmalarında ilaç endüstrisinin teknolojik dönüşümü
• Geleceğin sağlık hizmet sunumunda ufuk açıcı teknolojiler (Laboratuvar teknolojileri, giyilebilir sağlık, vr teknolojileri, yapay zeka temelli uygulamalar)
• Koç Yaşa – Dijitalleşmenin Sağlık Ekosistemindeki Yeri ve Koç Yaşa
• Büyük sağlık verilerinin anonimizasyonu
• Yoğun bakım ve ameliyathane yönetim sistemlerinde bilişim teknolojileri
• HIMSS sertifikasına sahip sağlık kuruluşlarıyla özel değerlendirme toplantısı
• Şehir hastaneleri dijital dönüşüm çalıştayı
• Analitik verilerin inovasyonu ile sağlık sistemini geliştirmek
• Birinci basamak noktasının radikal değişimi hizmet sağlayıcıları ve hastaları nasıl etkiler?
• Dijital dönüşüm kahramanları ve başarı öyküleri
• İlaç ve tıbbi cihaz yönetiminde veriden bilgiye eylem stratejisi
• Dijital dönüşümde hemşireliğin geleceği
• Dijitalleşme ile sağlık becerilerinin gelişmesi ve yeni nesil sağlık bilincinin inşası
• HIMSS 6 & 7 Ödül Töreni