T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: “Türkiye, ABD’den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükselmiştir”

HIMSS’19 Eurasia’nın açılışında konuşan ve hastanelerin tüm işlemlerini yürütmek için bilgi sistemlerine ihtiyaç duyduğunu, fiziki arşivlerini dijitalleştirmeye çalıştıklarını ve filmsiz hastaneden, kağıtsız hastaneye geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Hastanelerimiz burada bir örneğini göreceğimiz “dijital hastane” olma uğraşı veriyor. Süreç burada durmayacak; bir adım sonra “akıllı hastane” olmak için çaba harcayacaklar ve hatta yapay zeka taşıyan sistemler talep edecekler” dedi.
Bilişimin kullanılmasının sağlık yönetimini ve sağlık hizmet sunumunu tamamen değiştirdiğini ve veriye dayalı yönetim, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve verimlilik arayışlarının hayat bulduğunu ifade eden Koca, “Ülkemizin bu alanda göstermiş olduğu ilerleme, birçok yönüyle dünyaya örnek olabilecek mahiyettedir. Sağlık Bakanlığı olarak bu tür çalışmalara hem önder hem de destek olmaktayız. Ülkemizin Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde ulaştığı nokta, belli standartlar çerçevesinde ancak rekabete açık olarak hastanelerde yürütülen projeler ve tecrübelerin sonucudur. Şu anda tamamen yerli diyebileceğimiz pek çok sağlık yazılımına sahip bir ülke olmakla övünebiliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların tamamının sağlık verilerini saklayabilecek, işleyebilecek ve paylaşabilecek düzeye erişildiğini ve bunu insanların sağlığını geliştirmek, doğru sağlık politikaları oluşturabilmek ve sağlık harcamalarını optimum seviye tutmak için bir fırsat olduğunu dile getiren Bakan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hastanelerimiz, bilgi sistemlerinden sadece idari ve mali amaçlar için değil, sağlık hizmet kalitesini artırmak için yararlanır hale gelmiştir. Bu düzeyi ölçmek için de Bakanlık olarak HIMSS’in EMRAM ve O-EMRAM gibi modellerini kullanmayı tercih ettik. Burada birinci amacımız, hastanelerimizin sağlık hizmet kalitesine bilgi ve teknolojiyi ne kadar etkin kullandıklarını ölçmek ve yeni hedeflerle bu düzeyi yükseltmek oldu. İkinci amacımız ise, ülkemizin elde ettiği başarıları uluslararası arenada göstermek ve tanıtmaktır. Bu sayede sadece sağlık hizmet sunumunda değil, bilgi ve teknolojinin kullanımında da ülkemizin bölgesinde örnek olarak gösterileceğine inanıyoruz.
Düzenlenen bu kongrede, ülkemizin geldiği düzeyi sizlerle birlikte müşahede etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Geldiğimiz noktayı sayılarla ifade edecek olursak, HIMSS EMRAM kriterlerine göre Seviye 6 hastane sayımız 167, Seviye 7 yani tam dijital hastane sayımız ise 3’e ulaşmıştır. Ayrıca ilk defa bu yıl uygulamaya başladığımız bir uygulama ile Seviye 6 olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastane sayımız da 7’ye yükselmiştir. Tüm bu sayıların artacağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle, tam dijital hastane haline gelen İzmir Tire Hastanemizi, Yozgat Şehir Hastanemizi ve İzmir Ödemiş Hastanemizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu verdiğim sayılarla Türkiye, ABD’den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükselmiştir. Bakanlık olarak bundan 6 yıl önce başladığımız bu süreçte hedefimiz, hastaneleri yerli yersiz teknoloji ile donatmak değil, sağlık hizmet kalitesi ve hasta güvenliği için doğru bilgi ve teknolojinin gerektiği yerde ve en iyi şekilde kullanımını sağlamaktır.

Artık günümüzde ulusal çapta sağlık bilgi sistemlerimiz, hastanelerimizin ve aile hekimlerimizin kullandığı bilgi sistemleri ile tam entegre çalışmaktadır. Türkiye Sağlık Bakanlığı, sağlıkla ilgili üretilen verilerin tamamını tek bir veri havuzunda depolayarak hasta mahremiyeti ilkeleri çerçevesinde kişilerin kendilerinin ve hekimlerinin erişimine açmış durumdadır. Bu veri tabanının yerel seviyede veya ülke çapındaki yönetim ve planlamalarımızda kullanılması yönündeki çabalarımız sağlık yönetişiminin güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.”

X
X