Tedarik ve Lojistik Yönetiminde Bilişim oturumu tamamlandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay moderatörlüğünde gerçekleşen “Tedarik ve Lojistik Yönetiminde Bilişim” başlıklı oturumda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doç. Dr. Doç. Dr. Tolga Karakan, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan ARSLAN, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Engin KARABAŞ ve TriaTech Tıbbi Sistemler Medikal Sistemler Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Sunman konuşmacı olarak yer aldı.
Sağlık hizmetinin devamlılığı açısından ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve diğer malzemelerin tedarikinin önemine değinilen oturumda, tedarik ve lojistik süreçlerinin parametrelerinin doğru şekilde tanımlanması ve yönetilmesi gerektiği söylendi. Depo yönetimi, ihtiyaç analizi, ürün son kullanma tarihleri, uygun maliyet ve tedarik, lojistik yönetimi gibi tedarik süreçlerinin dijital sistemler olmadan yönetilemediğinin belirtildiği oturumda, bu kadar çok parametre ve çok paydaşlı bir ekosistemin dijital olarak nasıl yönetildiği ya da yönetilmesi gerektiği konuşuldu.