Tedarik ve Lojistik Yönetiminde Bilişim

Sağlık hizmetinin devamlılığı açısından ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve diğer malzemelerin tedariği büyük önem taşımaktadır. Tedarik ve lojistik süreçlerinin parametrelerinin doğru şekilde tanımlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Depo yönetimi, ihtiyaç analizi, ürün son kullanma tarihleri, uygun maliyet ve tedarik, lojistik yönetimi gibi tedarik süreçlerinin parametreleri dijital sistemler olmadan artık yönetilememektedir. Dünyada, sağlık hizmeti ile ilgili ürünlerin fiyatlandırılması, tescil edilmesi, tercih edilmesi, satın alımının yapılması ve kullanılması farklı kurum ve kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kadar çok parametre ve çok paydaşlı bir ekosistemin dijital olarak nasıl yönetildiğini ya da yönetilmesi gerektiğinin konuşulacağı paneldir.

Kayıt Ol

Doç. Dr. Tolga Tolunay
Sağlık Bakan Yrd.

Doç. Dr. Tolga Karakan
TİTCK Başkanı

Hasan Arslan
KHGM, Genel Müdür Yardımcısı

Engin Karabaş
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Bahar Sunman
TriaTech Tıbbi Sistemler Yönetim Kurulu Başkanı