Teknolojiden mimariye, yeni nesil akıllı ve sağlıklı şehirler inşa etmek (Sağlıksız bir şehir akıllı olabilir mi?)

“Teknolojiden mimariye, yeni nesil akıllı ve sağlıklı şehirler inşa etmek” başlıklı oturum Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü ve Dr. Burak Öztop ve ASIRDX Sağlık Bilişimi Direktörü Dr. Lütfi Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.
“Sağlıksız bir şehir akıllı olabilir mi?” sorusuna yanıt bulan oturumda çevre sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık kuruluşlarına erişim, yaşlı bakım, evde bakım, sağlık okuryazarlığı kapsamındaki çalışmalar çağdaş şehir yönetiminin konusu içerisinde ele alındı. Yeni nesil akıllı ve sağlıklı şehirler modellerken sağlık endüstrisi ile bütünleşik şehir yönetiminin nasıl olacağı ve nelerin planlandığı konuşuldu.