Türkiye, dünya ve bölge ülkeler için örnek alınacak bir ülkedir

HIMSS’18 Eurasia’da konuşan KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, Türkiye’nin dünya ve bölge ülkeler için örnek alınacak bir ülke olduğunu söylendi.


KKTC’den gelen ve eğitimimizi de burada alan hekimler olarak Türkiye’nin sağlıkta geliştirdiği internet teknolojisini kullanımının muhteşem bir boyutta olduğunu düşünüyorum. 2000’lerden bu yana Türkiye çok büyük bir yol kat etmiş, birçok kağıtsız hastaneler yaratmış. Veri tabanlarını büyük oranda dijital sistemler üzerinden kullanmaya başlamıştır ki, bu da hastanın verilerine ulaşmada hastaya daha yararlı bir sağlık imkanı sunmada, verimliliği artırmada ve yine takip sisteminde tasarrufu artırmada, sağlıkta ucuz, verimli ve net verilerle koca bir yarımada olan Türkiye, 80 milyonluk nüfusun tüm verilerini dijital verilerini internet ortamında Van’daki, Kars’taki, Erzurum’daki, Ankara’daki hastanın her an her yerden takip edilmesi anlamında muhteşem bir olay. Yine İlaç Takip Sisteminde bu çok muhteşem bir olaydır. Çünkü ilacı doğru, etkin, akılcı ve tasarruflu kullanmak biliyoruz ki bugün ulusların, ülkelerin sağlık bütçelerine büyük bir katkı yapmaktadır. Yani sağlıktaki harcamaları ne kadar etkin ve doğru kullanırsanız sağlığı ülkenize ileri boyutta ve ucuza getirmiş, hastaya sunmuş oluyorsunuz.

Hasta odaklı dediğimiz sistem aslında tam da budur. Sağlıkta yapacağınız her türlü tasarruf yine sağlığa, yine hastaya ve yine sağlık çalışanlarına dönecektir. Sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracaktır. Ondan dolayıdır ki bu sistem Türkiye’de çok güzel kullanılıyor. Çok da güzel bir yol çizilmiş. Hedef ve vizyon bu anlamda çok iyidir ki asıl olan zaten o politik vizyona ve hedefe odaklanmaktadır. Bu anlamda Türkiye hem dünya hem bizler için örnek alınacak bir ülkedir.

Etkinlikte genellikle dijital sistemlerin hastaneler, sağlık merkezleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinde, İlaç Takip Sistemlerinden nasıl efektif, etkin ve kullanışlı olduğu tartışılıyor. HIMSS’18 Eurasia’yı da gezdim. Gerçekten etkin bir fuar. Burada gördüğümüz ve bize anlatılanlar bazen hayalimizi bile zorlayan şeyler ama bizim neslimiz en büyük değişimleri gören bir nesildir ve artık hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. Bu büyük değişimin asıl olan güzel yanı hasta için, sağlık gibi kutsal bir hizmet için kullanılıyor olmasıdır.