Türkiye sağlık bilişiminde dünyada güçlü bir oyuncu

“Türkiye en az maliyetle yüksek hasta memnuniyetini gerçekleştiren yegane ülkedir”
HIMSS’18 Eurasia’nın açılışında konuşan ve teknolojinin gelişmesiyle oluşan bilgi birikimi ve güçlü teknolojik hizmet altyapılarının insana değer veren hizmet anlayışlarını geliştirdiğine belirten T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, nüfus artışının ihtiyaçların çeşitlenmesi ve logaritmik artışına işaret ederken aynı zamanda hızlı değişim dinamiklerini de harekete geçirdiğini vurguladı: “İnsanoğlu çoğaldıkça ihtiyaçları artıyor, buna paralel olarak hızlı bir gelişim yaşanıyor. Sanayi devrimi başlarken dünya nüfusu sadece 1 milyar seviyelerindeydi. 200 yıl içerisinde dünya nüfusu çok hızlı bir artış ile 7 milyarın üzerine çıktı. Nüfus artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve logaritmik artışına işaret ederken aynı zamanda hızlı değişim dinamiklerini de harekete geçiriyor” dedi.

“Türkiye en az maliyetle yüksek hasta memnuniyetini gerçekleştiren yegane ülkedir”
Türkiye’nin sağlık dönüşümünde temel araçlarından birinin sağlık bilişimi olduğuna dikkat çeken Birinci, “Uyguladığı sağlık politikalarıyla dünya sağlık örgütü tarafından da örnek gösterilen Türkiye Cumhuriyeti en az maliyetle yüksek hasta memnuniyetini gerçekleştiren yegane ülkedir. Ülkemiz, son yıllarda sağlık bilişimine getirdiği yerli ve milli çözümlerle birçok uygulamayı sağlık sektörünün ve vatandaşlarının kullanımına sunmuştur. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen kişisel sağlık kaydı uygulaması e-nabız’ı bugün yaklaşık 9 milyon kişi kullanmaktadır. Dünyanın en güçlü merkezi teleradyoloji ağını ülkemizde doktorlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra karar destek sistemleri, mekansal iş zekası, kurumlar arası gelişmiş entegre uygulamalarla sağlık hizmetini doğrudan sağlık bilişimi ile yönetebilir hale geldik. Sağlık Bakanlığı olarak tüm hastanelerimizde dijital altyapının oluşturulması ve vatandaşlarımıza hak ettikleri hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti teminini amaçlıyoruz. Bu bağlamda dijitalleşme süreçlerini en iyi şekilde yönetmek ve sonuçlandırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ile doğru orantılıdır” şeklinde konuştu.