“Türkiye’nin sağlıkta ciddi bir atılım içinde olduğu Bakanlıklar düzeyinde vurgulandı”

Türkiye sağlıkta ciddi bir atılım içinde… Bunu en önemli parçalarından biri bilişim sistemleri ve bilişim altyapısı. Türkiye’de bu noktada örnek gösterilen bir ülke… HIMSS’19 Eurasia’da Sağlık Bakanlığımız ve konuk Bakanlıklar düzeyinde yaptığımız görüşmelerde de bunun altı çizildi. Dolayısı ile bu etkinliğin bu anlamda önemli ve başarılı olduğunu düşünüyorum.

Mehmet Ali Kılıçkaya, USHAŞ Genel Müdürü