Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşmeyi ön plana çıkarması firmalara rekabet gücü sağlıyor

HIMSS’18 Eurasia’da konuşan Siemens Healthineers Türkiye Görüntüleme Bölümü Pazarlama Müdürü Ömer Demir, etkinliğin bölge ülkeler için sağlık elçiliği rolü de üstlendiğini söyledi.


Türkiye sağlık bilişimi alanında bölgedeki öncü kuvvetlerden biridir. Özellikle Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu yatırımlar bizi açık ara öne çıkarıyor. Bu yatırımların devam edeceğini ve Türkiye’nin sağlık alanında dijitalleşmeyi ön plana çıkaracağını görüyoruz. Bu da bizlere rekabet gücü sağlıyor, sağlık turizmini destekliyor. Sağlık turizmi için gelen yabancıların Türkiye’ye olan güvenini daha fazla artırıyor.

HIMSS’18 Eurasia’da güzel bir karışım oluş hem gelişmiş ülkelerden hem de bu konuları öğrenmek isteyen ülkelerden katılımcılar görüyoruz. Etkinliğe uluslar arası katılım olması bizi memnun ediyor. Bu sayede Türkiye’de yapılanları, Türkiye’nin yapmak istediklerini, vizyonunu takip ediyoruz. Bu kongre bölge ülkeler için bir sağlık elçiliği rolünü de üstlenmiş oluyor.

Kamunun göstermiş olduğu bu atılımın özel sektör tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Özel sektörün Kamu’nun yanında biraz da yol alması gerektiğini düşünüyorum. Sadece veri paylaşımı değil proje geliştirme anlamında da özel sektör ve Kamu işbirliğinin artırılması gerekiyor. Bunun dışında gelecekte zaman içinde bireylerin ve hastaların da sahip oldukları giyilebilir ve akıllı cihaz teknolojilerinin de sisteme entegre olması ile birlikte sisteme katılımcı olmaları gerekecektir.

HIMSS’18 Eurasia kusursuz bir şekilde yürüyor. Türkiye’nin bu alandaki olgunluğunu gösteriyor. Gelecek etkinliklerde daha fazla uluslararası katılımcı ile birlikte daha fazla tecrübelerin paylaşılacağını düşünüyorum.


<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/2YANfHIYyXY” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>