UYDU TOPLANTISI – Sibergüvenlik Toplantıları – Stratejik Dataları Güvende Tutmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Dünya Bankası Danışmanı Av. Ahmet Esad Berktaş, Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Bekir Sami Nalbantoğlu konuşmacı olarak yer adı. Toplantıda sağlık bilişimi ekseninde; kişisel verilerin güvenliği, değişen güvenlik paradigmaları, sağlık verisinin güvenliğine bakış, hukuki altyapı ve kurum için bilişim sistemlerinin güvenlik altyapısı gibi konular ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan
“Bilgiyi korumada üç temel unsur: Bilgiyi yetkisiz erişimlerden koruyarak gizliliğini sağlamak, bilginin bozulmadan bütünlüğünü ve doğruluğunu temin etmek ve bu bilgiye istenildiği zaman ulaşabilmeyi sağlamak…”

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Dünya Bankası Danışmanı Av. Ahmet Esad Berktaş,
“Kanunda veriler kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olarak ikiye ayrılıyor. Özel nitelikli kişisel veriler arasında bir ayrım daha yapılıyor ve ‘özel nitelikli kişisel veriler kanunda açıkça öngörülen hallerde aktarılabilir, işlenebilir ancak sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler sadece kamu sağlığının korunması, tıbbi tedavi, teşhis ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması, yürütülmesi ve koruyucu hekimlik amaçlı olarak sadece yetkili kişi ve kurumlar tarafından işlenebilir ’, deniliyor”

Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay,
“Bilişim teknolojileri eğitimden ticarete, eğlenceden üretime günlük hayatımızdaki her konunun altyapısını oluşturur hale geldi.”

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen,
“Dünyanın değişiyor ve analog bir dünyada sayısal yaşamaya çalışıyoruz.”

Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Bekir Sami Nalbantoğlu,
“CEO’lar arasında yapılan araştırmada cevap iş riskleri içinde ilk beşi sayın denildiğinde daha çok uluslar arası CEO’ların verdiği cevapta en büyük risklerden ikincisi siber güvenlik olmuş. Yerli CEO’lar ise bu riski dördüncü sırada görülmüş. Demek ki bu farkındalığı artırmamız gerekiyor.”