Vademecum İlaç Karar Destek Sistemleriyle reçete kontrolü sağlıyor

30 yılı aşkın bir süredir sağlık profesyonellerince referans kaynak olarak kullanılan Vademecum, son 10 yılda, ‘Vademecum İlaç Bilgi Bankası’ olarak online ortama taşındı. sağlık profesyonellerinin her türlü mobil cihazdan tek şifre ile ilaç bilgisine ulaşabilmesini sağlayan Vademecum, Türkiye’de ilaç alanında ilk API servisi kullanarak ilaç bilgilerini entegre sistemlere aktardı. İlk olarak hastane yazılımlarına entegre olan otomasyon sistemi, e-reçetenin yazılması anında geri planda reçeteyi algılama ve gerekli uyarılarla reçete güvenliğini sağlanma temeline dayanıyor.

Vademecum İlaç Karar Destek Sistemlerinde reçete kontrolüyle, ilaçlar arasında bir etkileşim olup olmadığı, maksimum doz, SUT uygunluğu gibi birçok klinik uyarı yaparak, malpraktis, etkisiz/yanlış/gereksiz ilaç kullanımı, ilaç israfı, maliyet gibi birçok yönetimsel sorunun çözümüne de reçete güvenliği ile katkı sağlanıyor.
Böylelikle, sağlık otoritelerinin hedef koyduğu dijital akreditasyon şartlarının en önemlilerinden birinin de gerçekleştiren ilaç karar destek sistemi API uygulamasıyla kamu ve özel hastaneler, ilaç yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını tek bir entegrasyonla çözmüş oldu.

Uluslararası ve ulusal standartlar göz önüne alınarak oluşturulan ilaç ve ilgili bilgilerin analiz edilerek paylaşılması, sektörün standardizasyon algısına ve ilaç bilgileriyle ilgili eksikliklerini giderilmesine katkı sağladı.

API teknolojisiyle serbest eczane yazılımlarına da taşınan sistemle eczacılık uygulamalarının gerektiği klinik ve pratik bilgiler en uygun şekilde eczacının karşısına çıkarılıyor. Uluslararası referansları ve uygulamaları yakından takip ederek uluslararası standartları kullanan Vademecum, gerek IT gerekse içerik analizi çalışmaları ve geliştirmelerini, uzmanlardan oluşan ekibi ile sektöre sunuyor.

25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında, Pullman Hotel’de gerçekleşecek HIMSS’18 Eurasia’da Vademecum standına bekleriz.