“Yapılacak her çalışmanın destekleyicisi olacağız”

Bugün gücün belirleyicisi yalnızca teknolojiye sahip olmak değil, sahip olunan veriyi işleyebilme kabiliyetidir. Bu nedenle veriden değer üretme odaklı bir mantıkla ilerliyoruz. Sağlık alanında diğer ülkelerdeki yapay zeka uygularını inceleyerek kamunun öncülüğünde üniversiteler, STK’lar, akademi ve özel sektörle Ulusal Yapay Zeka stratejimizi hazırlıyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak kaynaklarımızı verimli kullanarak teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten ülke bir olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapılacak her çalışmanın destekleyicisi olacağız.

Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı

X
X