Yeni Nesil Sağlık Teknolojilerini Ulusal Öncelik Olarak Ele Almalıyız

Dijitalleşme trendi ile birlikte şekillenen yeni tedarik zinciri yaklaşımları, hız ve zaman tasarrufuna olanak sağlayarak hastaya, sağlık çalışanına ve ülke kalkınmasına değer yaratmanın önemli bir aracı haline geldi.
Nüfus ve ortalama yaşam süresindeki artışlarla birlikte sağlık alanındaki yeni ihtiyaçların sağlık finansmanını yakından etkilediğini belirten Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için yeni nesil sağlık teknolojilerini hızlı bir şekilde sağlık sistemimize entegre etmenin gerekli olacağını ifade etti.

Hızla gelişen teknoloji ile desteklenen sağlık endüstrisinin bu değişim hızına ayak uydurabilmesi için sağlık otoritesi olarak Sağlık Bakanlığının yeni stratejiler ve düzenlemelere odaklanmak durumunda olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, değer bazlı ödeme ve merkezi tedarik sisteminin geliştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Sağlık Market’in dijital ortamda gerçekleşecek merkezi tedarik sistemi yaklaşımı ile tedarik süreçlerini sadeleştirerek iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayacağına değinen Dr. Sözüer, “Sağlık Bakanlığının vizyon projelerinden bir tanesi olan Sağlık Market’in, ihtiyaç duyulan verimliliğe farklı bir boyut kazandıracağı düşünülmektedir. Sağlık Market’in genel amacı; benzer gereklilikler için uygulanan tedarik yöntem ve fiyat farklılıklarının asgari düzeye indirgenerek standardizasyonu sağlanması olarak da düşünülebilir. Değer bazlı ödeme sistemi ise temin edilen hizmetin daha nitelikli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir olması temeline dayandırılmaktadır” şeklinde konuştu.

  • HIMSS Eurasia Perspektif bülteninden…