Yıkıcı değişim çağında sağlığın dijital dönüşümüne liderlik etmek ve başarmak (1)

“Yıkıcı değişim çağında sağlığın dijital dönüşümüne liderlik etmek ve başarmak” başlıklı oturum TURKCELL Dijital İş Servisleri Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Adem Doğruyol tarafından gerçekleşti.
Yıkıcı değişim çağında dijital dönüşümün hayatta kalmanın kaçınılmaz zorunluğu olduğunun ifade edildiği oturumda değişime karşı kişi ve kurumlardaki tutucu davranış ve dirençlere karşı duruş sergileyebilme ve dönüşümü uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilme süreçlerinde liderlik misyonu üzerinde duruldu.