Yıkıcı değişim çağında sağlığın dijital dönüşümüne liderlik etmek ve başarmak (2)

“Yıkıcı değişim çağında sağlığın dijital dönüşümüne liderlik etmek ve başarmak” başlıklı oturum T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci tarafından gerçekleşti.
Yıkıcı değişim çağında dijital dönüşümün hayatta kalmanın kaçınılmaz zorunluğu olduğunun ifade edildiği oturumda değişime karşı kişi ve kurumlardaki tutucu davranış ve dirençlere karşı duruş sergileyebilme ve dönüşümü uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilme süreçlerinde liderlik misyonu üzerinde duruldu.
Sağlık hizmetinin üç temel bileşenini “halk sağlığını korumak ve iyileştirmek”, “etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak” ve “maliyet etkin ve sürdürülebilir sağlık sistemini geliştirmek” olarak sıralayan T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, ulaşılması gereken çok fazla veri ve yine çok fazla sayıda anahtar performans göstergelerinin mevcut olduğunu belirtti.
Değişen hasta ve hekim ilişkisinin söz konusu olduğu, yaşlılık ve kronik hastalıkların, yeni ve hassas tedavilere talebin, sağlık harcamalarının ve kaliteli, verimli ve standart hizmet sunumunun arttığı ve eksik personel ile çalışıldığı, değişen hasta ve hekim ilişkisinin söz konusu olduğu bu koşullarda sağlıkta dijital dönüşümde bugün sürdürülebilirliği sağlamak üzere değişim hedeflerini belirlemek, ölçüm araçları geliştirmek ve kullanmak, sistemi ölçmek, sonuçları yorumlayacak bir kapasiteye erişmek ve sistemi yeniden şekillendirmek gerektiği kaydedildi.