Ziyaretçi ve Katılımcı Profilleri

Katılımcı Profili

 • HBYS Firmaları
 • Sistem Entegretörleri
 • PACS Şirketleri
 • Telekomünikasyon Şirketleri
 • EMRAM Altyapısı ile Dijital Hastane Sistemleri
 • Hardware Sistemleri
 • Dijital İlaç Otomasyon Sistemleri
 • Klinik Karar Destek Sistemleri
 • Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Şirketleri
 • İlaç, Ar-Ge, Biyomedikal Teknoloji
 • Firmaları
 • Hastane Sarf Ürünleri
 • Hastane Ekipman ve Donanımları
 • Yapay zeka
 • Blockchain
 • Biyoteknoloji
 • Artırılmış/Sanal Gerçeklik
 • Tek Kullanımlık Tüketim Ürünleri
 • Malzemeler ve Bileşenler
 • Tıbbi tesisler
 • Tıbbi hizmetler
 • Görüntüleme ve Teşhis
 • Laboratuvar Teknolojileri (Yıkıcı)
 • Sesli arama
 • Robotik
 • Chatbots
 • Kişiselleştirilmiş Mobil Uygulamalar
 • Koruyucu ve teşhis sonrası tedaviler
 • Sağlık Altyapısı ve Varlıkları
 • Üretim Tedarik Zinciri

Ziyaretçi Profili

 • Kamu Hastaneleri Yönetilcileri
 • Özel Hastane Yöneticileri
 • Şehir Hastaneleri Yöneticileri
 • Üniversite Hastaneleri Yöneticileri
 • Sağlık Sektörü CIO
 • Klinik ve İş Zekası Uzmanları
 • Sağlık İş Çözümleri Uzmanları
 • İnovasyon Uzmanları
 • Yatırımcılar
 • BT Uzmanları
 • Doktorlar
 • Hemşirelik Yöneticileri ve Direktörleri
 • SGK ve Sağlık Planlama Uzmanları
 • Proje Yöneticileri
 • Üst Düzey Sağlık Yöneticileri
 • Sağlık Bilişimi Profesyonelleri
 • Bölge ülkelerin Sağlık Bakan ve yöneticileri