Sağlık Hizmet Sunumunda Dijitalleşme ve TeleSağlık- Yuvarlak Masa Toplantısı

Bu kapalı toplantıda özel hastaneler için uygulanan SUT’a telesağlık alanının da eklenmesi ve telesağlık hizmetlerinin de devlet ödeme sistemine dahil olup olmaması, yasal mevzuat ve altyapıların geliştirilmesi kapsamında ilgili tarafların katılımı ile tartışılacak. HIMSS Eurasia (2021) Programına ulaşmak için: https://himsseurasia.com/17-kasim/

İlaç Endüstrisinde Dijital Dönüşüm

İlaç Endüstrisinde Dijital Dönüşüm panelinde; ilaç üretim sistemlerinin dijitalleşmesi, ilaç geliştirme süreçlerinde büyük verinin kullanımı, uygulamadan doğan komplikasyonların hızlı ve hatasız analiz edilmesi ile takibi, ilaçların lisanslanması ve akreditasyonuna yönelik teknoloji ile dijitalleşmenin kullanılması, ilaç takip sistemleri ve bilinçsiz ilaç kullanımını engellemeye yönelik dijital teknolojiler konuşulacaktır. HIMSS Eurasia (2021) Programına ulaşmak için: https://himsseurasia.com/17-kasim/

Siber Güvenlik ve Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Sağlık dahil olmak üzere tüm sektörlerde dijitalleşme ile bireylerin tüm verilerinin bulut sistemlerinde depolanması, GDPR ve benzeri girişimlerle regüle edilmektedir. Ancak insan yaşamına dair tüm hayati verilerin yine bu dijital ortamlarda tutulması ve saklanması kaçınılmaz hale geldikçe güvenlik sorunları da beraberinde gelmektedir. Siber terörizm, gen veri tabanlarına erişilmesi gibi risklerin konuşulacağı bu panelde; Ülkelerde genel […]

Yapay Zeka: Muayene Esnasında Kanıttan Uygulamaya

Sağlık hizmetinde yapay zekanın kullanımı, hasta muayenesi ve tedavisi öncesinde, esnasında ve sonrasında insan kaynaklı hataların minimalize edilmesinde, çok büyük verilerin hızlı ve hatasız bir biçimde analiz edilmesinde, tedavi protokollerinin hastalar üzerindeki etkilerinin doğru bir şekilde anlamlandırabilmesinde, tahlil ve tıbbi görüntülerin bir veri olarak net ve hızlı anlaşılabilmesinde büyük rol oynamaktadır. Keza, yapay zekanın sağlıktaki […]

Pandemi’den İnfodemi’ye: Kriz’de Kamu Güveni İnşa Etmek

İnfodemi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık yönetimi esnasında hızla yayılan yanlış ve temelsiz bilgilerin yol açtığı krize verilen isim olarak tanımlanmıştır. COVID-19 pandemisi bağlamında, en az salgın hastalık kadar büyük bir halk sağlığı problemine dönüşebilen infodemiyi, büyük veri perspektifinden kamunun güvenini inşa etmek üzerinden incelemek için bu oturum düzenlenmiştir. HIMSS Eurasia (2021) Programına ulaşmak […]

BİLECİK AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ O-EMRAM VALİDASYONU 7 EYLÜL 2021/ BİLECİK

7 EYLÜL 2021/ BİLECİK HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu Ekibi Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 7 Eylül 2021 tarihinde online validasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan merkezimiz O-EMRAM Seviye 6 olarak valide edilmeye hak kazandı.  Merkez, Bilecik ilindeki ilk Seviye 6 hastanedir.  

MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ O-EMRAM VALİDASYONU 3 EYLÜL 2021/ MALATYA

3 EYLÜL 2021/ MALATYA HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu Ekibi Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne 3 Eylül 2021 tarihinde online validasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan merkezimiz O-EMRAM Seviye 6 olarak valide edilmeye hak kazandı.  Hastane, Malatya ilindeki ilk Seviye 6 hastanedir.  

İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ EMRAM REVALİDASYONU 22 HAZİRAN 2021/ İSTANBUL

22 HAZİRAN 2021/ İSTANBUL HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu Direktörü İlker KÖSE ve ekibi İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi’ne 22 Haziran 2021 tarihinde online validasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan hastanemiz EMRAM Seviye 6 olarak revalide edilmeye hak kazandı.  

X
X