Av. Ahmet Esad Berktaş – Stratejik Veriyi Güvende Tutmak

Ahmet Hamdi Atalay – Sağlık Bilişimi Ve Stratejik Verilerin Korunması

Akın Altunbaş – Collecting Data With Iot Solutions

Aziz Ahmet Sürel – Hasta Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Yozgat Şehir Hastanesi

Bekir Sami Nalbantoğlu – Bir Bütün Olarak Veri Güvenliği

Berrak Basara – Sağlıkta Bilgiden Bilgeliğe

Charles Alessi – Hospitals To Homecare … The Right Place At The Right Time

Charles Alessi – Internet Of Things Should We Attempt To Run As We Are Also Learning To Walk?

Cihan Aydın – Eng – Turkcell

Cihan Aydın – Tur – Turkcell

Claus Duedal Pedersen – Presentation 1 / Presentation 2

Dr. Dzulkefly Ahmad – Digital Health Landscape In Malaysia

Elena Sini – Iot Adoption Strategy In A Hospital Environment

Uz. Dr. Elife Özkan – Dijital Hastanede Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi

Emre Tavsancıl – Büyük Veri Ile Doğru Karar: Yapay Zeka Ve Destek Sistemleri

Eray Kaplan – Elektronik Reçete Sistemi

Erhan Binici – Ankaref

Fatoş Yürürdurmaz -Hemşire Klinik Karar Destek Ve Hemşirelik Bakım Hizmetleri

Op.Dr. Gürhan Zincircioğlu – Bilgiyi Bul, Entegre Et Ve Kullanım Noktasına İlet

Dr. Ilker Köse – General Perspective: From Data To Wisdom?

Dr. Ilker Köse – What Does Emram Enable For Better Healthcare Quality?

John Rayner – Health Care Transformation From Hospital Care To Home Care

John Rayner – The Emram

Dr. Manish Kohli – Iot Presentation

Dr. Manish Kohli – Structuring Data

Nurgül Balcı – Sağlıkta Dönüşüm: Klinik Bakış Açısıyla Hastanelerden Evde Bakıma

Omer Demir – Sağlık Teknolojilerinin Klinik Açıdan Çıktılarının İyileştirilmesine Katkıları

Osama Elhassan – From Patient-Centric To Patient-Led Care Best Practices In The Middle East

Özgür Bolat – Hekim Klinik Karar Destek Uygulamaları

Paula Wilson – Information Technology: Opportunities And Risks For Health Care Quality

Recep Uslu – Ürün Takip Sistemi

Sarah Mitchell – Adult Social Care In England – The Challenge In 2018

Sari Kaari – Fi Comprehensive Ehealth Services

Ecz. Zehra Eraltuğ -Kapalı Döngü İlaç Yönetim Sistemi

Abdullah ŞEKER – Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları Revizyonu

Av. Ahmet Esad BERKTAŞ – Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Ahmet Hamdi ATALAY – Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Güvenliği

Prof. Dr. Alper CİHAN – Kaynak Kodlama Prensipleri ve Birlikte Çalışabilirlik

Altay DOĞU – Büyük Veri ve İş Analitiği

Eray KAPLAN – İTS, ÜTS ve Renkli Reçete

Fatoş YÜRÜRDURMAZ – Hemşire Servis Ekranı / Hemşire KKDS

Gökhan AREL –  İnovatif Çözümlere Doğru

Doç. Dr. Güray SOYDAN – Tıbbi Hataları Azaltmak İçin Doğru Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Op. Dr. Gürhan ZİNCİRCİOĞLU – Tire Devlet Hastanesi

Gülseher SANAÇ – Halk Sağlığı Bilişim Çözümleri

Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE – HIMSS EMRAM ile 2017de Bizi Neler Bekliyor

Doç. Dr. İsmayil YILMAZ – Kağıtsız Hastane Uygulamalarında Mevcut Durum ve Gelecek

John RAYNER – The Revised EMRAM Standards  / İkinci bölüm 

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU – HBYS’ sin Yeni Vizyonuna Yönetsel Bakış

BMM. Kemal Tolga ÇETİN – HIMMS AnalitikSeviyelendirmede Klinik Mühendislik Hizmetleri Teknolojileri

Khalid ALODHAIBI – Evaluation of Electronic Health Record Solutions

Doç. Dr. Levent DOĞANAY – KişiselleştirilmişTıp Uygulamaları

Levent ERKAN – Sağlık Dijital Dönüşümünü Güçlendirme

Dr. Mustafa Mahir ÜLGÜ – Sağlık Bilgi Sistemleri

Murad Bayar – Akıllı Teknolojiler ile Büyük Hastanelerin Yönetimi

Murat Küçüközdemir – Turkcell

Mustafa ESER – Akıllı Teknolojiler ile Büyük Hastanelerin Yönetimi

Mustafa Oruc – VERİMLİLİK YERİNDE DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. OĞUZ ÖZTÜRK – Kişiye Özel TıpGenom ve Bilişim Uygulamaları

Onur KOÇ – Korsanlık bir hobi olmaktan çıktı, geliri çok olan bir “iş alanı artık”.

Dr.Özgür BOLAT – Alarm ve Uyarı Sistemleri / Hekim KKDS Örneği / Yoğun Bakım

Ozan BEYHAN – Innovative ICT forpatient empowerment and self-management for patients with type 2 diabetes mellitus

Şahin AYDIN – e-Nabız

Şeref ŞIK – Hasta Katılımlı e-Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Alanında Bilişim Çözümleri

Uzm. Dr. Sinan KORUKLUOĞLU – SOSYAL MEDYAve SAĞLIK VERİLERİ

Prof. Utku Şenol – TELERADYOLOJİ

Vasco Antunes Preira – The Importance of aTechnology Strategy

Dr. Yaşar Alper Özkaya – UZAKTAN TEŞHİS,TEDAVİ ve İZLEME

Ecz. Zehra ERALTUĞ – Kapalı Döngü İlaç Sistemi

Zekai Tahir Burak – RİSKLİ GEBELİK TAKİP SİSTEMİ