HIMSS ve HIMSS Analitik

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), 1961 yılına dayanan bir geçmişe sahip olan, ABD’de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vizyonu, teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak hasta güvenliğini sağlamak ve sağlık bakım kalitesini iyileştirmektir. Bu amaçla farklı değerlendirme modelleri ile ölçüm yapar ve kurumlara kendilerini ulusal ve uluslararası alandaki kurumlarla karşılaştırma imkânı sunar.

HIMSS Analitik®
Himss Analitik gerekli sağlık IT verilerini toplayan, analiz eden ve planlanan şekilde dağıtan global bir sağlık bilişim araştırma ve standartlaştırma organizasyonudur.

EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli)
HIMSS Dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği yöntem ve akış modellerini, HIMSS Analitik adı altında uluslararası bir standardizasyon mekanizması haline getirerek EMRAM’ı geliştirmiştir. Bu model, hastanelerin elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kağıtsız tıbbi kayıt ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele almaktadır. HIMSS Avrupa, bu model ile hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir derecelendirme yapmakta, buna göre 6. ve 7. seviyeye gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi vermektedir.
EMRAM kriterleri 1 Ocak 2018’den itibaren değişmiştir. Yeni kriterler için tıklayın

T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS İşbirliği

T.C. Sağlık Bakanlığı ile HIMSS Avrupa arasında imzalanan 15 Kasım 2013 tarihli protokole göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm Kamu Hastanelerinin EMRAM modeline göre değerlendirme sürecinin 2018 yılı sonunda tamamlanmış olması planlanmaktadır.
EMRAM Seviye 6 ve 7 hastaneleri görmek için tıklayın

HIMSS Ne Yapar?
Sağlık hizmet sunumunda elektronik ve analitik sistemlerin kullanım seviyelerini ölçen standartlar belirler.
Sağlık hizmet sunucularının, HIMSS standartlarına göre ne seviyede olduklarını ölçümler ve bu sonuçları tüm sağlık sektörü ile paylaşır.
Bölgesel ve küresel çapta sağlık bilişim kongreleri ve zirveleri düzenler. Sektörün paydaşlarını bir araya getirir.

HIMSS’in kaç tane derecelendirme standardı var?

EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model): Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli, yataklı hizmet sunan kurumların sağlık kaydı benimseme seviyelerini elektronik order, kapalı döngü ürün yönetimi süreci ve klinik karar destek sistemlerinin kullanımı kapsamında değerlendirmektedir.

CCMM (Continuity of Care Maturity Model): Bakımın Sürekliliği Modeli, sağlık hizmet sunumu sürecinde farklı kurum ve aktörler arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan modeldir.

AMAM (Adoption Model for Analytics Maturity): Analitik Olgunluk Benimseme Modeli olan AMAM, kurumların teknolojik yeteneklerini ve analiz yeteneklerini ölçümleyen modeldir

O-EMRAM (Outpatient Electronic Medical Record Adoption Model): Ayaktan Hasta Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli, sadece ayaktan hastalara sağlık hizmeti sunan kurumların değerlendirildiği modeldir.

DIAM (Digital Imaging Adoption Model): Bu model, kurumların görüntüleme hizmetleri kapsamında bilgi teknolojilerini kullanım kapasitelerini değerlendirmektedir.

HIMSS Analitik Ölçümlemeyi nasıl yapar?
Bilgi ve teknolojinin kullanım seviyesini, sağlık kurumları tarafından doldurulan anketler üzerinden belirler. Belirlenen seviyenin, üst seviyelerden biri (EMRAM için Seviye 6 ve 7) olması halinde, yerinde ziyaretlerle bu ölçüm teyit edilir.

HIMSS EMRAM Türkiye Ekibi
Yrd. Doç Dr. İlker Köse

HIMSS Türkiye Direktörü
HIMSS Analitik/İstanbul Medipol Üniversitesi
[email protected]

Suna Mahir
HIMSS Türkiye Koordinatörü
HIMSS Analitik/İstanbul Medipol Üniversitesi
[email protected]
0216 681 15 49