HIMSS Analitik®

Teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak, hasta güvenliğini konsepti ile sağlık bakım kalitesini iyileştirme vizyonu ile çalışmaktadır. HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), bu amaçla farklı değerlendirme modelleri ile ölçüm yapmakta ve hastanelere kendilerini ulusal ve uluslararası alandaki benzer kurumlarla karşılaştırma imkânı sunmaktadır. Böylece hastanelerin kişisel bilgi güvenliğini ön planda tutarak, elektronik verilerinin uluslararası geçerli bir standarda göre kayıt, işleme ve değerlendirmesi sağlanmaktadır.

EMRAM (Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli)

HIMSS Avrupa, dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği yöntem ve akış modellerini, HIMSS Analitik adı altında uluslararası bir standardizasyon mekanizması haline getirmiştir. EMRAM’da bu modellerden biridir. Yataklı hizmet veren sağlık kuruluşlarında kullanılan bir modeldir. Bu model, hastanelerin elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kağıtsız tıbbi kayıt ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele almaktadır. HIMSS Avrupa, bu model ile hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir derecelendirme yapmakta ve 6. ve 7. seviyeye gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi vermektedir.

EMRAM ile hastanelerin dijital olma seviyelerinin uluslararası düzeyde derecelendirildiği bu süreçte, sağlık kuruluşunun işleyişinde bilişim teknolojilerini kullanma seviyesi denetlenerek akredite edilmektedir. HIMSS, başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve seviyelerini belirlemek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modeli olan EMRAM’ı kullanmaktadır. Model hastaneleri 0 ila 7 arasında derecelendirir. 6. ve 7. Seviyeye gelen hastanelerde ise yerinde ziyaret yapılarak belgelendirme yapılmaktadır. HIMSS EMRAM seviyelendirmesi hastanelerin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. 

CCMM (Bakım Sürekliliği Benimseme Modeli)

CCMM, sağlık kuruluşunun veya bölgesel/ulusal sağlık otoritesinin sağlık hizmeti sunduğu nüfusla ilgili olarak sağlık veri alışverişi, gelişmiş analitik analizler, hasta katılımının sağlanması ile hasta bakımında koordinasyon sağlama gibi konularda hizmet sağlama derecesini ölçmektedir. Farklı bakım ortamları arasında sağlık bakımı konusunda koordinasyonu geliştirme amacıyla kullanılan CCMM, 8 seviyeden (0-7) oluşmaktadır. Bireye bütünsel yaklaşım ve halk sağlığı yönetimi nihai hedefi ile beraber; bilgi alışverişi, bakım koordinasyonu, birlikte çalışabilirlik, hasta katılımı ve analitik konuların birleştirilmesi alanlarında CCMM’in her seviyesinin özel koşulları olup bu koşulların en az yüzde 70’inin yerine getirilmesi durumunda başarı sağlanmış sayılmaktadır.

Hastanın tüm tedavi süreçlerini kapsayan modelde her organizasyon seviye 0’dan başlamaktadır. 1-3’te ayrık ve yapılandırılmış verilerin kullanılması ve temel eşler arası veri alışverişi gözetilmektedir. Seviye 4-6’da daha yüksek düzeyde koordineli bakım ve genişleyen bakım sağlayıcı çevreler ile birlikte hasta katılımı aranmaktadır. Seviye 7’de ise kuruluşların hasta merkezli, dinamik, bilgi odaklı, birbirine bağlı sağlık hizmeti sunumuna odaklanarak sağlık hizmet sunumu ile tüm bölümlerini optimize ettikleri anlaşılmaktadır.

O-EMRAM

(Ayaktan Tedavi Hizmeti Sunan Kuruluşlar için Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli)

Ayaktan tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında elektronik sağlık kaydının benimsenme düzeyi ölçülmekte ve ayaktan tedavi hizmeti veren diğer kuruluşlar ile kıyaslama yapılması sağlanmaktadır.

Ayaktan tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının daha yüksek erişim, kalite, verimlilik ve güvenlik seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır. Ayrıca kuruluşların sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında sağlık verisi paylaşımı düzeyi değerlendirilmektedir.

AMAM (Analitik Olgunluk Benimseme Modeli)

Analitik Olgunluk Benimseme Modeli olan AMAM, kurumların teknolojik ve analiz yeteneklerini ölçümleyen modeldir. Her modelde olduğu gibi 0 ila 7 arasında derecelendirme yapmaktadır.6 ve 7 seviyeye gelen sağlık kuruluşları belgelendirme yapılmaktadır.

DIAM (Dijital Görüntüleme Adaptasyon Modeli)

Bu model, kurumların görüntüleme hizmetleri kapsamında bilgi teknolojilerini kullanım kapasitelerini değerlendirmektedir. Her modelde olduğu gibi 0 ila 7 arasında derecelendirme yapmaktadır.6 ve 7 seviyeye gelen sağlık kuruluşları belgelendirme yapılmaktadır.

INFRAM: Teknolojik altyapı benimseme modeli

Sağlık Yöneticilerinin kurumlarının altyapı hedefini ve teknolojik altyapı yeteneklerinin uluslararası standartlar ile ölçümlenmesini sağlar.0 ila 7 arasında bir derecelendirme yapmaktadır. Sağlık kurumlarının altyapı ilgili yetenek ve uygulamalarını değerlendirme ve geliştirme konusunda yardımcı olur ve daha iyi olmalarına adına yol haritası belirler.

CISOM (Klinik Entegrasyon Sağlama ve Sonuçları Edinme Modeli)

Hasta bakımı süresince kullanılan bakım ürünlerinin izlenmesini sağlayan dijital bir altyapı oluşturulmasıdır.

Bu verilerin izlenmesinin etkisini ve sonucunu kanıtlamak amacıyla verileri kullanarak stratejik bir yol sağlayan sekiz aşamalı (0-7) bir modeldir.

CISOM’u uygulayan kuruluşlar, klinik tedarik zinciri yönetimi yapmaları sonucunda ortaya çıkan yeni yeteneklere ulaştıklarında hasta güvenliği ve kalite sonuçlarını belgeleyerek dört boyutun (otomasyon, klinik ntegrasyon, tahminsel veri analitiği, yönetişim ve liderlik) her birinde sağladıkları faydayı ölçebilmektedir.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS İşbirliği

T.C. Sağlık Bakanlığı ile HIMSS Avrupa arasında imzalanan protokol ile, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm Kamu Hastanelerinin EMRAM modeline göre değerlendirme süreci devam etmekte olup Türkiye’de 3 adet seviye 7, 174 adet seviye 6 hastane bulunmaktadır. Bu sayılar ile Türkiye Avrupa ve bölge liderliğini sürdürmektedir.

EMRAM Seviye 6 ve 7 hastaneleri görmek için tıklayın

HIMSS Analytics Türkiye Ekibi

Dr. İlker Köse
HIMSS Analitik Türkiye Direktörü 
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz, İstanbul
ikose@saglik40.com.tr

Sinem Cece
HIMSS Analitik Türkiye Koordinatörü
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz, İstanbul
scece@saglik40.com.tr
Cep Tel: 0542 654 09 02

Özge Elmas
HIMSS Analitik Uzmanı ve Değerlendiricisi
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul
oelmas@saglik40.com.tr
Cep Tel: 0537 781 93 98

 

Senanur Seyhan
HIMSS Analitik Uzmanı ve Değerlendiricisi
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul sseyhan@saglik40.com.tr
GSM: 0553 005 26 08

Songül Yener
HIMSS Analitik Uzmanı ve Değerlendiricisi
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul syener@saglik40.com.tr
Cep: 0507 558 05 33

Esra Bayraktar
HIMSS Analitik Uzman Yardımcısı
Sağlık 4.0 A.Ş
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19/1-1 Beykoz,İstanbul ebayraktar@saglik40.com.tr
Cep Tel: 0536 367 32 68