Pandemiyle Mücadelede teknolojinin kullanımı, inovatif modeller ve kurumlararası işbirliği sürecinde teknolojinin katkısı

Pandemiyle Mücadelede teknolojinin kullanımı, inovatif modeller ve kurumlararası işbirliği sürecinde teknolojinin katkısı konulu keynote oturumunda T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık Sistemleri Bölümünden Prof. Dr. Rıfat Atun, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Turkcell Sağlık Hizmetleri ve Yazılım Operasyonları Müdürü Cihat Coşkun konuşmacı olarak yer aldı.

Sağlık sistemi dinamik bir sektör olarak görülmeli
Covid 19 pandemisine hazır olduğu düşünülen gelişmiş ülkelerin kötü performans sergilediği ancak bazı gelişmekte olan ülkelerin ise beklenenin aksine iyi bir süreç yönettiğine dikkat çeken Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık Sistemleri Bölümünden Prof. Dr. Rıfat Atun, dijital teknoloji çözümlerini en iyi kullanan ülkelerin Covid 19 pandemisine en iyi cevap veren ülkeler olduğunu söyledi. Birçok ülkenin sağlığı bir sosyal harcama olarak gördüğüne ve sağlık sisteminin dinamik bir sektör olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Rıfat Atun, sağlık sistemlerinin yeni bir ürün olarak benimsenmesi ve yeni bir mantık ve düşünce tarzı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
İnovasyon ve yeni teknolojinin ortaya çıkması için bir dizi dönüşüm adımı yapmak gerektiği belirten Atun, ilk olarak sağlıkta dijitalleşmeyi olabildiğince geliştirmek ve ardından kişiselleştirilmiş çözümlerin hayata geçirilmesi, tedarik süreçlerinde nelerin geliştirilmesi gerektiğinin ele alınması ve karşı tarafla konuşabilen otomasyon sistemlerinin hayata geçmesi gerektiğine değindi.

Veri odaklı pandemi yönetimi
Türkiye’nin pandemi sürecindeki başarısının arkasında yatan altyapılardan ve dijital sistemlerinden bahseden ve veri odaklı pandemi yönetimi üzerine konuşma yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden bahsederek vaka takibi, temaslı takibi, filyasyon süreci, evde yada yurtta izlem, test ve tetkik detayları, tedavi detayları ve e-Nabız entegrasyon süreçlerinde yapılan uygulamalar ile ilgili bilgi paylaştı. Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi’nden İlaç Takip Sistemin’e, Korona Önlem web sitesinden mobil uygulamasına, 184 SABİM Hattı’ndan COVID 19 Klinik Karar Destek Sistemi’ne, HSYS ile Ölüm Bildirim Sistemi’nin entegrasyonundan sağlık çalışanlarına psikolojik destek veren RUHSAD mobil uygulamasına, COVID-19 Proje Veri Tabanı’ndan test sonuçlarının e-Nabız üzerinden gösterilmesine kadar geniş konu başlıkları altında pandemi sürecinin veri üzerinden yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
15 milyon kişinin indirdiği Hayat Eve Sığar Uygulaması ile Tele-sağlık hizmetleri için Mobil Doktor Uygulaması gibi Sağlık Bakanlığı’nın etkin ve başarılı uygulamalarından da bahseden Birinci, Türkiye ve Dünya’daki tüm COVID-19 istatistiklerini SİNA’da görselleştirdiklerini ve anlık karşılaştırmalarla süreci optimize ettiklerini anlattı.

Veriden elde edilen tüm çalışmalar değerli
Pandeminin dijital sağlık için bir katalizör etkisi yaptığını söyleyen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, salgın sürecinin günümüzde insanlığı aşı, erken tanı, farklı tedavi yöntemleri bulmaya zorlandığını söyledi. Teknoloji sayesinde belki 100 yıl sürecek buluşların aylar, haftalar sürecek kadar kısa bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirten Akarca, örneğin görüntülü sağlık hizmetleri ile hastaneye gitmeden temel tedavilerin başlatılabildiğine, giyilebilir cihazlar ile hastanın kritik değerlerinin takip edilebildiğine dikkat çekerek sağlık teknolojilerinin insan hayatında büyük ekti yarattığına değindi.
Teknolojinin keşfi ve hızla yaygınlaşmasında pandeminin etkili olduğuna dikkat çeken KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, veriden elde edilen çalışmaların ve coğrafi veri analizlerinin pandemi süreçlerinde değerli bir çalışma olduğunu belirtti. Analitik değerler kullanılarak sağlıkta yeni teknolojilerin kullanımı ile ilgili pandemi sürecinin firmaların inovatif ve yeni teknoloji arayışlarını artırdığını söyleyen Akarca, görüntü analitiği ile Covid 19 tanısının konulmasına ilişkin teknolojilerin avantajlarına değindi.

Sağlık Hizmeti Yönetiminde Turkcell Çözümleri
Turkcell’in PPP modeli hastanelere verdiği hizmetler ve altyapılar ile ilgili bilgi veren Turkcell Sağlık Hizmetleri ve Yazılım Operasyonları Müdürü Cihat Coşkun, 7 şehir hastanesi ve 2 acil durum hastanesi ile gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Turkcell sağlık çözümleri hakkında bilgi veren Coşkun, hasta kaydı, randevu alma, muayene kaydı, tanı ve teşhis, MHRS entegrasyonu, reçetem entegrasyonu, BİP görüntülü görüşme aksiyonları ile telesağlık çözümlerinde gelinen noktayı anlattı. Gerek Hastane Bilgi Yönetim Sistemi gibi doğrudan sahip oldukları ürünlerle gerekse çözüm ekosistemindeki iş ortakları ile geliştirdikleri ürün ve çözümlerle müşteri ihtiyaçlarına en doğru ürün ve hizmeti sunma hedefi ile hareket ettiklerini belirten Coşkun, sağlık sektöründeki tüm paydaşlara yönelik hizmetlerde müşteri ile uçtan uca bir teknoloji danışmanı olarak konumlandıklarını söyledi.

Sponsor: KoçSistem