Sağlık Hizmet Sunumunda Dijitalleşme ve Tele Sağlık

Bu kapalı toplantıda özel hastaneler için uygulanan SUT’a telesağlık alanının da eklenmesi ve telesağlık hizmetlerinin de devlet ödeme sisitemine dahil olup olmaması, yasal mevzuat ve altyapıların geliştirilmesi kapsamında ilgili tarafların katılımı ile tartışılacak.

Kayıt Ol